Thông Tin Địa Chỉ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh Thành Phố Hà Nội

Thông Tin Địa Chỉ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh Thành Phố Hà Nội

Trong quá trình hoạt động, nhiều doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký thành lập, thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi các thông tin như trụ sở, vốn điều lệ, thành viên, người đại diện theo pháp luật,… Nhiều doanh nghiệp chưa địa chỉ, chức năng, quyền hạn phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội. Với bài viết dưới đây, Luật Quang Huy chúng tôi sẽ hỗ trợ những gì thắc mắc của mọi người về vấn đề thông tin địa chỉ phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội.


Địa chỉ Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

      Địa chỉ phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội có trụ sở đặt tại: Tầng 3, toà nhà B10A, khu đô thị Nam Trung Yên, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

      Số điện thoại: 024.6282.0834/35 – 024.6282.0836/37 – 024.6282.083940

Gmail: dkkdhanoi@gmail.com


Thời gian làm việc của Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

      Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội có thời gian làm việc và hoạt động theo quy định giờ hành chính nhà nước. Cụ thể như sau:

  • Thời gian làm việc buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30;
  • Thời gian làm việc buổi chiều: từ 13h00 đến 17h00.

      Cơ quan trên không làm việc vào thứ bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của nhà nước.


Chức năng làm việc của Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

       Giải quyết việc đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

       Phối hợp xây dựng, quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật;

       Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật này khi xét thấy cần thiết; đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo của doanh nghiệp;

       Trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo những nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

       Chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không chịu trách nhiệm về những vi phạm của doanh nghiệp xảy ra trước và sau đăng ký doanh nghiệp;

        Xử lý vi phạm các quy định về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp làm thủ tục giải thể theo quy định của Luật này;

       Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thông tin địa chỉ phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội


Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

      Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

      Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

      Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cục thuế địa phương, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

      Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp.

      Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh; hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

      Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Khoản 9 Điều 7 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

      Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 62 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

      Đăng ký cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

       Ngoài ra, các cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có chức năng, nhiệm vụ như sau:

  • Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
  • Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về hộ kinh doanh hoạt động trên phạm vi địa bàn; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế cấp huyện về tình hình đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn.
  • Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; hướng dẫn hộ kinh doanh và người thành lập hộ kinh doanh về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.
  • Yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo tình hình kinh doanh khi cần thiết;
  • Yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện hộ kinh doanh không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh.
  • Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 78 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.
  • Đăng ký cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh không chỉ dừng chấm dứt tại thời điểm khi cấp GCNĐKKD cho doanh nghiệp mà còn tiếp tục được thực hiện trong quá trình doanh nghiệp đã đi vào sản xuất, kinh doanh. Việc quy định quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh như trên là hợp lý bởi trong cơ chế mới không có sự kiểm soát chặt chẽ ở khâu đầu vào, Nhà nước chỉ thực hiện việc đăng kí sau đó thực hiện công tác “ hậu kiểm”. Việc đăng ký kinh doanh được tiến hành tại cơ quan đăng kí kinh doanh nên mọi thông tin về các chủ thể kinh doanh, cơ quan ĐKKD đều nắm rõ nhất nên họ có điều kiện tốt nhất để thực hiện việc kiểm tra đối với doanh nghiệp,các chủ thể hoạt động kinh doanh.


      Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về thông tin địa chỉ phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 1900 6588 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

      Trân trọng./.


 

phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top