Thông Tin Địa Chỉ Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Thành Phố Hà Nội

Thông Tin Địa Chỉ Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Thành Phố Hà Nội

Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hà Nội là cơ quan trực tiếp có chức năng thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động đối với đất được …

Thông Tin Địa Chỉ Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Thành Phố Hà Nội Read More »