Trung tâm bảo hiểm xã hội quận Tân Bình – thành phố Hồ Chí Minh

        Trung tâm bảo hiểm xã hội quận Tân Bình được thành lập và dưới sự quản lý của trung tâm bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thực hiện nghĩa vụ liên quan đến bảo hiểm xã hội quận Tân Bình. Để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý, trình tự thủ tục cũng như các vấn đề khác có liên quan khi thực hiện tại Trung tâm Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình, chúng tôi Luật Quang Huy sẽ đi sâu  phân tích về vấn đề này như sau:


Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội quận Tân Bình – thành phố Hồ Chí Minh

      Trung tâm bảo hiểm xã hội quận Tân Bình được đặt trụ sở tại: Số 300 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình.

      Số điện thoại: (028).3997 4036

      Fax: 39974070

      Email: tanbinh@bhxhtphcm.gov.vn


Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội quận Tân Bình – TP Hồ Chí Minh

  Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng theo quy định  giờ hành chính như sau:

  • Sáng từ: 8 giờ- 12 giờ; chiều 14 giờ – 17 giờ
  • Làm việc từ: Sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm bảo hiểm xã hội quận Tân Bình – TP Hồ Chí Minh

        Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh đặt tại quận, có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện theo phân cấp quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định của pháp luật.

       Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh và chịu sự quản lý hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

       Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

      Trung tâm bảo hiểm xã hội quận Tân Bình được đặt dưới sự giám sát và quản lý của cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh. thực hiện các chức năng giám sát, quản lý thu, chi liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong địa bàn quận Tân Bình.

      Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận Tân Bình

      Tiến hành quản lý công tác thu, và đóng bảo hiểm y tế cho người lao động và người dân trong địa bàn quận Tân Bình.


Ban lãnh đạo của Trung tâm bảo hiểm xã hội quận Tân Bình – thành phố Hồ Chí Minh

Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng : số nội bộ: 101 – số máy bàn: 3997 0041

Phó Giám đốc: Bà Đoàn Thị Mỹ Hiệp: số nội bộ: 103 – số di động: 0908476556

Phó Giám đốc:  Bà Nguyễn Thị Thu Huyền: số nội bộ: 104 – số di động: 0903055919

Phó Giám đốc:  Ông Bùi Quốc Sơn: số nội bộ: 113 – số di động: 0918374564

       Chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc BHXH Thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND quận Tân Bình

     Trong nhiều năm qua tập thể cán bộ công chức viên chức Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình đã nêu cao tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của quận Tân Bình


Thẩm quyền của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội quận Tân Bình – thành phố Hồ Chí Minh

      Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

      Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập danh sách tham gia bảo hiểm xã hội; đôn đốc, theo dõi việc thu nộp bảo hiểm xã hội của các đơn vị trên địa bàn quận Tân Bình hoặc trực tiếp thu bảo hiểm xã hội theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

      Tiếp nhận kinh phí, danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến theo phân cấp. Theo dõi việc thay đổi địa chỉ, danh sách tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ trong quá trình chi trả;

      Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo với Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết.

      Quản lý các loại đối tượng khám chữa bệnh bắt buộc và tự nguyện theo quy định của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn phụ trách; hướng dẫn đôn đốc các đơn vị thực hiện các thủ tục phục vụ cho việc khai thác phát hành hoặc gia hạn thẻ khám chữa bệnh theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh

      Thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh của người có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiếp nhận và hướng dẫn người bệnh trong quá trình đến khám chữa bệnh, giải quyết những vướng mắc và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội;

      Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận Tân Bình

      Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình.


      Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm Bảo hiểm Xã hội quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật qua HOTLINE 1900 6588 của Luật Quang Huy  để biết thêm thông tin chi tiết.

      Trân trọng./.


 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Bài viết xem nhiều

Recent Comments

phone-call