Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Thanh Hà – tỉnh Hải Dương

Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Hiện nay nhu cầu tìm kiếm địa chỉ của trung tâm bảo hiểm xã hội của người lao động là rất lớn. Đặc biệt là trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý, trình tự thủ tục cũng như các vấn đề khác có liên quan khi thực hiện tại Trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Phú Tân, bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Luật Quang Huy để được hỗ trợ.


Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Thanh Hà – tỉnh Hải Dương

Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương có trụ sở đặt tại: Khu 7 TT Thanh Hà – Huyện Thanh Hà – Hải Dương.

  • Số điện thoại: 03203815191
  • Mã số thuế: 0800510539
Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Thanh Hà – tỉnh Hải Dương

Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Phú Tân, tỉnh Hải Dương được áp dụng theo quy định giờ hành chính như sau:

  • Sáng từ: 8 giờ- 12 giờ; chiều 14 giờ – 17 giờ
  • Làm việc từ: Sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Chế độ quản lý và điều hành của Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Thanh Hà – tỉnh Hải Dương 

Trung tâm do Giám đốc quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Giúp việc Giám đốc có các Phó Giám đốc. Giám đốc và các Phó Giám đốc do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật.

Giám đốc Trung tâm ban hành quy định về việc phân công nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Trung tâm, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định đó.

Giám đốc phân công hoặc ủy quyền cho Phó Giám đốc giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được giao. Giám đốc Trung tâm phải chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Giám đốc được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Thẩm quyền của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Thanh Hà – tỉnh Hải Dương

Ký kết, tổ chức thực hiện Giám định và thanh toán hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các bệnh viện tuyến Trung ương trực thuộc Bộ Y tế và một số bệnh viện trực thuộc Bộ, ngành trên địa bàn huyện Thanh Hà.

Tổng hợp, thẩm định, thông báo đa tuyến cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương, thành phố trực thuộc Trung ương; tiếp nhận và giám định lại các trường hợp từ chối, điều chỉnh đa tuyến đi đến ngoại tỉnh.

Kiểm tra, giám định lại công tác giám định và thanh toán đa tuyến của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương thành phố trực thuộc Trung ương. Tham gia đoàn kiểm tra công tác khám, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế.

Phối hợp với các Ban nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng dự toán chi phí khám, chữa bệnh theo nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 Điều này.

Trả lời vướng mắc của các tổ chức và cá nhân liên quan đến việc thanh toán đa tuyến tỉnh Hải Dương

Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và tuyên truyền chế độ chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế.

Quản lý công chức, viên chức và tài sản của đơn vị huyện Thanh Hà theo quy định hiện hành.

Thực hiện chế độ tài chính, thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định hiện hành.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.


Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top