Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Tam Bình – tỉnh Vĩnh Long 

Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Tam Bình – tỉnh Vĩnh Long

Bảo hiểm xã hội huyện Tam Bình là trụ sở và là cơ quan sát sao nhất về các vấn đề giải quyết các chế độ của bảo hiểm xã hội trong địa bàn huyện cho người dân. Do đó để nắm rõ địa chỉ cũng như thẩm quyền giải quyết những vấn đề của BHXH, người dân ở tỉnh Vĩnh Long và cụ thể là ở huyện Tam Bình cần biết những thông tin cơ bản về Trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Tam Bình.

Để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý, trình tự thủ tục cũng như các vấn đề khác có liên quan khi thực hiện tại Trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Tam Bình, bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Luật Quang Huy để được hỗ trợ


Địa chỉ Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Tam Bình – tỉnh Vĩnh Long 

Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

  • Số điện thoại: 02703.860.260 – 02703.711.725
  • Mã số thuế: 1500633683

Vị trí và chức năng của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Tam Bình – tỉnh Vĩnh Long 

Chính sách BHXH, BHYT; quản lý thu, chi BHXH, BHYT trên địa bàn huyện theo phân cấp quản lý của BHXH Việt Nam và quy định của pháp luật là nhiệm vụ chính của cơ quan BHXH cấp huyện. Do đó Bảo hiểm xã hội huyện Tam Bình có trách nhiệm thực hiện việc quản lý thu, chi hoặc truy thu các khoản chưa đóng BHXH theo đúng tháng và khoản lãi chậm đóng BHXH của các công ty, doanh nghiệp hoặc của người dân tham gia đóng BHXH tự nguyện.

Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Tam Bình – tỉnh Vĩnh Long
Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Tam Bình – tỉnh Vĩnh Long

Bảo hiểm xã hội huyện Tam Bình thuộc sự quản lý của cơ quan BHXH tỉnh Vĩnh Long và đơn vị quản lý hành chính là tỉnh Vĩnh Long để chịu trách nhiệm thực hiện pháp luật cũng như các chính sách được ban hành bởi cơ quan nhà nước .

BHXH huyện có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.


Thẩm quyền của trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Tam Bình – tỉnh Vĩnh Long 

  • Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long phê duyệt và tổ chức thực hiện;
  • Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập danh sách tham gia bảo hiểm xã hội; đôn đốc, theo dõi việc thu nộp bảo hiểm xã hội của các đơn vị trên địa bàn huyện Tam Bình hoặc trực tiếp thu bảo hiểm xã hội theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long;
  • Tiếp nhận kinh phí, danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long chuyển đến theo phân cấp. Theo dõi việc thay đổi địa chỉ, danh sách tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ trong quá trình chi trả;
  • Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo với Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long xem xét, giải quyết.
  • Quản lý các loại đối tượng khám chữa bệnh bắt buộc và tự nguyện theo quy định của Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long trên địa bàn phụ trách; hướng dẫn đôn đốc các đơn vị thực hiện các thủ tục phục vụ cho việc khai thác phát hành hoặc gia hạn thẻ khám chữa bệnh theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long;
  • Thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh của người có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiếp nhận và hướng dẫn người bệnh trong quá trình đến khám chữa bệnh, giải quyết những vướng mắc và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội;
  • Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Tam Bình
  • Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội huyện Tam Bình

Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top