Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Long Hồ – tỉnh Vĩnh Long

Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Long Hồ – tỉnh Vĩnh Long

Mỗi cơ quan BHXH ở các cấp đều có một chức năng, nhiệm vụ khác nhau cụ thể theo từng địa bàn khu vực dân cư theo phạm vi quản lý. Trung tâm Bảo hiểm xã hội Huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long là nơi gần nhất và có trụ sở tại địa bàn huyện để giải quyết cho người dân một cách nhanh nhất các vấn đề liên quan đến quyền lợi của chế độ bảo hiểm xã hội hoặc các khiếu nại do bị ảnh hưởng đến việc hưởng hay nộp hồ sơ của từng chế độ cụ thể.

Qua bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản nhất và cần thiết nhất về Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Long Hồ – tỉnh Vĩnh Long

Để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý, trình tự thủ tục cũng như các vấn đề khác có liên quan khi thực hiện tại Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Long Hồ, bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Luật Quang Huy để được hỗ trợ.


Địa chỉ Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Long Hồ – tỉnh Vĩnh Long 

Địa chỉ: Thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

  • Số điện thoại: 0270.3850.492
  • Mã số thuế: 1500632947

Vị trí và chức năng của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Long Hồ – tỉnh Vĩnh Long 

Bảo hiểm xã hội có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Long Hồ , chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND huyện Long Hồ

Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Long Hồ – tỉnh Vĩnh Long
Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Long Hồ – tỉnh Vĩnh Long

Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Long Hồ.

Chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long ,chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND huyện Long Hồ


Thẩm quyền của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Long Hồ – tỉnh Vĩnh Long 

Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long phê duyệt và tổ chức thực hiện;

Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập danh sách tham gia bảo hiểm xã hội; đôn đốc, theo dõi việc thu nộp bảo hiểm xã hội của các đơn vị trên địa bàn huyện Long Hồ hoặc trực tiếp thu bảo hiểm xã hội theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long;

Tiếp nhận kinh phí, danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long chuyển đến theo phân cấp. Theo dõi việc thay đổi địa chỉ, danh sách tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ trong quá trình chi trả;

Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo với Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long xem xét, giải quyết.

Quản lý các loại đối tượng khám chữa bệnh bắt buộc và tự nguyện theo quy định của Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long trên địa bàn phụ trách; hướng dẫn đôn đốc các đơn vị thực hiện các thủ tục phục vụ cho việc khai thác phát hành hoặc gia hạn thẻ khám chữa bệnh theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long;

Thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh của người có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiếp nhận và hướng dẫn người bệnh trong quá trình đến khám chữa bệnh, giải quyết những vướng mắc và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội;

Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Long Hồ

Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc bảo hiểm xã hội huyện Long Hồ theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội huyện Long Hồ


Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật qua HOTLINE 1900 6588 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top