Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Kỳ Sơn – tỉnh Hòa Bình

Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Kỳ Sơn – tỉnh Hòa Bình

Bảo hiểm xã hội huyện Kỳ Sơn là một điểm giao dịch về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,… được đặt trụ sở trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Với chức năng và thẩm quyền nhất định trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Kỳ Sơn đã tiến hành giải quyết quyền lợi cho người lao động. Qua bài viết này tổng đài tư vấn Luật Quang Huy chúng tôi sẽ giới thiệu về trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Kỳ Sơn.


Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Kỳ Sơn – tỉnh Hòa Bình 

Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Kỳ Sơn có trụ sở đặt tại: khu 5,Thị Trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

  • Số điện thoại: +84 218 3842 183
  • Mã số thuế:5400325121

Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Kỳ Sơn – tỉnh Hòa Bình

Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình được áp dụng theo quy định giờ hành chính như sau:

  • Sáng từ: 8 giờ- 12 giờ; chiều 14 giờ – 17 giờ
  • Làm việc từ: Sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Kỳ Sơn – tỉnh Hòa Bình
Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Kỳ Sơn – tỉnh Hòa Bình

Vị trí và chức năng của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Kỳ Sơn – tỉnh Hòa Bình

Bảo hiểm xã hội có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Kỳ Sơn chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND huyện Kỳ Sơn

Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

Chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnh Hòa Bình, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND huyện Kỳ Sơn


Thẩm quyền của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Kỳ Sơn – tỉnh Hòa Bình

Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình phê duyệt và tổ chức thực hiện;

Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập danh sách tham gia bảo hiểm xã hội ; đôn đốc, theo dõi việc thu nộp bảo hiểm xã hội của các đơn vị trên địa bàn huyện Kỳ Sơn hoặc trực tiếp thu bảo hiểm xã hội theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình;

Tiếp nhận kinh phí, danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành tỉnh Hòa Bình chuyển đến theo phân cấp. Theo dõi việc thay đổi địa chỉ, danh sách tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ trong quá trình chi trả;
Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo với Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình xem xét, giải quyết.
Quản lý các loại đối tượng khám chữa bệnh bắt buộc và tự nguyện theo quy định của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình trên địa bàn phụ trách; hướng dẫn đôn đốc các đơn vị thực hiện các thủ tục phục vụ cho việc khai thác phát hành hoặc gia hạn thẻ khám chữa bệnh theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình
Thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh của người có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiếp nhận và hướng dẫn người bệnh trong quá trình đến khám chữa bệnh, giải quyết những vướng mắc và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội;
Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Kỳ Sơn

Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội huyện Kỳ Sơn


Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật qua HOTLINE 1900 6588 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top