Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện huyện Bình Chánh – thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Bình Chánh

Mỗi trung tâm bảo hiểm xã hội đều có chức năng, vị trí, thẩm quyền riêng. Các trung tâm Bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy cũng có cho mình một chức năng, một vị trí riêng. Qua bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản nhất và cần thiết nhất về Trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý, trình tự thủ tục cũng như các vấn đề khác có liên quan khi thực hiện tại Trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Bình Chánh, bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Luật Quang Huy để được hỗ trợ.


Địa chỉ Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Bình Chánh – thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Bình Chánh được đặt ở: Số 1, Đường số 4, Trung tâm Hành chính Huyện, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

  • Số điện thoại: 02837.602.303

Thời gian làm việc Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Bình Chánh – thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng theo quy định giờ hành chính như sau:

Sáng từ: 8 giờ- 12 giờ; chiều 14 giờ – 17 giờ

Làm việc từ: Sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Bình Chánh
Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Bình Chánh

Vị trí và chức năng của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Bình Chánh – thành phố Hồ Chí Minh

Bảo hiểm xã hội huyện Bình Chánh là cơ quan nhà nước thuộc Chính phủ, có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Bình Chánh làm việc theo chế độ thủ trưởng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; ban hành Quy chế làm việc, chế độ thông tin, báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện Bình Chánh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế đó.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Bình Chánh phân công hoặc ủy quyền cho Phó Giám đốc giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc. Giám đốc chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Giám đốc được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Bình Chánh
Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Bình Chánh

Ban lãnh đạo của Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Bình Chánh – thành phố Hồ Chí Minh

Ban Giám đốc:

Giám đốc: Ông Thiều Hồng Hải – (số nhánh: 123)

Phó Giám đốc: Ông Trần Văn Sơn – (số nhánh: 124)

Phó Giám đốc: Bà Đỗ Thị Bích Thủy – (số nhánh: 102)

Bộ phận nghiệp vụ:

TNHS và Chính sách:103, 105, 111 và 112

Kế toán chi trả và Giám định BHYT: 106-108

Thu; Sổ thẻ và Kiểm tra: 116 – 122

Đường dây nóng: 124

Trong nhiều năm qua tập thể cán bộ công chức viên chức Bảo hiểm xã hội huyện Bình Chánh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của huyện Bình Chánh


Thẩm quyền của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện huyện Bình Chánh – thành phố Hồ Chí Minh

Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập danh sách tham gia bảo hiểm xã hội; đôn đốc, theo dõi việc thu nộp bảo hiểm xã hội của các đơn vị trên địa bàn huyện Bình Chánh hoặc trực tiếp thu bảo hiểm xã hội theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp nhận kinh phí, danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến theo phân cấp. Theo dõi việc thay đổi địa chỉ, danh sách tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ trong quá trình chi trả;

Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo với Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết.

Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Bình Chánh
Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Bình Chánh

Quản lý các loại đối tượng khám chữa bệnh bắt buộc và tự nguyện theo quy định của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn phụ trách; hướng dẫn đôn đốc các đơn vị thực hiện các thủ tục phục vụ cho việc khai thác phát hành hoặc gia hạn thẻ khám chữa bệnh theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh của người có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiếp nhận và hướng dẫn người bệnh trong quá trình đến khám chữa bệnh, giải quyết những vướng mắc và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội;

Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội huyện Bình Chánh.


Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn luật qua HOTLINE 1900 6588 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top