Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Hóc Môn – thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Hóc Môn – thành phố Hồ Chí Minh

Với chức năng giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hiểm bao gồm bảo hiểm thất nghiệp , bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,… thì trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn là một trong những trung tâm bảo hiểm xã hội thuộc Để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý, trình tự thủ tục cũng như các vấn đề khác có liên quan khi thực hiện tại Trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn, chúng tôi Luật Quang Huy sẽ đi sâu phân tích về vấn đề này như sau:


Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn – thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn được đặt trụ sở tại: Số 26 Lê Thị Hà, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

  • Tổng đài: 0283 8914 366

Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn – TP Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng theo quy định giờ hành chính như sau:

  • Sáng từ: 8 giờ- 12 giờ; chiều 14 giờ – 17 giờ
  • Làm việc từ: Sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Chế độ làm việc:

Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn làm việc theo chế độ thủ trưởng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; ban hành Quy chế làm việc, chế độ thông tin, báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế đó.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn phân công hoặc ủy quyền cho Phó Giám đốc giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc. Giám đốc chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Giám đốc được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Hóc Môn – thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Hóc Môn – thành phố Hồ Chí Minh

Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn – TP Hồ Chí Minh

Bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh đặt tại quận, có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện theo phân cấp quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định của pháp luật.

Bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh và chịu sự quản lý hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn.

Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn được đặt dưới sự giám sát và quản lý của cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh. thực hiện các chức năng giám sát, quản lý thu, chi liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong địa bàn huyện Hóc Môn.

Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Hóc Môn

Tiến hành quản lý công tác thu, và đóng bảo hiểm y tế cho người lao động và người dân trong địa bàn huyện Hóc Môn.


Ban lãnh đạo của Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn – thành phố Hồ Chí Minh

Ban Giám đốc:

Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Nguyên – (số nhánh 101)

Phó Giám đốc: Bà Phùng Thị Kim Dung – (số nhánh 102)

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Đức Anh Tuấn – (số nhánh 103)

Trong nhiều năm qua tập thể cán bộ công chức viên chức Bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của huyện Hóc Môn.


Thẩm quyền của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Hóc Môn – thành phố Hồ Chí Minh

Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập danh sách tham gia bảo hiểm xã hội; đôn đốc, theo dõi việc thu nộp bảo hiểm xã hội của các đơn vị trên địa bàn huyện Hóc Môn hoặc trực tiếp thu bảo hiểm xã hội theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp nhận kinh phí, danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến theo phân cấp. Theo dõi việc thay đổi địa chỉ, danh sách tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ trong quá trình chi trả;

Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo với Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết.

Quản lý các loại đối tượng khám chữa bệnh bắt buộc và tự nguyện theo quy định của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn phụ trách; hướng dẫn đôn đốc các đơn vị thực hiện các thủ tục phục vụ cho việc khai thác phát hành hoặc gia hạn thẻ khám chữa bệnh theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh của người có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiếp nhận và hướng dẫn người bệnh trong quá trình đến khám chữa bệnh, giải quyết những vướng mắc và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội;

Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Hóc Môn.

Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn.


Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn luật qua HOTLINE 1900 6588 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top