Thông Tin Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Sầm Sơn – Tỉnh Thanh Hóa

Thông Tin Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

Tại bài viết này, Luật Quang Huy sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về thông tin trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Việc giải quyết các chế độ của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Nơi trực tiếp giải quyết các chế độ này là trung tâm bảo hiểm xã hội trên toàn quốc.


Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Sầm Sơn – tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ cơ quan bảo hiểm của thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa được đặt tại: Số 41 Nguyễn Du, Phường Bắc Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam.

  • Số điện thoại: +84 237 3821 187

Thời gian làm việc trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Sầm Sơn – tỉnh Thanh Hóa

Trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Sầm Sơn: Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày nghỉ Lễ và ngày Tết.

  • Thời gian tiếp nhận hồ sơ và giải quyết buổi sáng: từ 8 giờ đến 12 giờ;
  • Thời gian tiếp nhận hồ sơ và giải quyết buổi chiều: từ 14 giờ đến 17 giờ.

Trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý, nếu gặp vấn đề gì vướng mắc, bạn có thể liên lạc đến HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được hỗ trợ.

Thông Tin Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
Thông Tin Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Sầm Sơn – Tỉnh Thanh Hóa

Vị trí và chức năng của trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Sầm Sơn – tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan trên có chức năng, nhiệm vụ như sau:

Bảo hiểm xã hội có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnh tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Sầm Sơn.

Chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnh, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn.


Thẩm quyền của Trung tâm bảo hiểm xã hội Thành phố Sầm Sơn – tỉnh Thanh Hóa

Tiếp nhận kinh phí, danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa chuyển đến theo phân cấp.

Theo dõi việc thay đổi địa chỉ, danh sách tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ trong quá trình chi trả.

Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo với Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét, giải quyết.

Thông Tin Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
Thông Tin Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Sầm Sơn – Tỉnh Thanh Hóa

Quản lý các loại đối tượng khám chữa bệnh bắt buộc và tự nguyện theo quy định của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa trên địa bàn phụ trách; hướng dẫn đôn đốc các đơn vị thực hiện các thủ tục phục vụ cho việc khai thác phát hành hoặc gia hạn thẻ khám chữa bệnh theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh của người có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Tiếp nhận và hướng dẫn người bệnh trong quá trình đến khám chữa bệnh, giải quyết những vướng mắc và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội.

Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố.

Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin địa chỉ của Trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Sầm Sơn – tỉnh Thanh Hóa. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top