Thông Tin Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Tây Hòa – Tỉnh Phú Yên

Thông Tin Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Tây Hòa - Tỉnh Phú Yên

Mỗi trung tâm bảo hiểm xã hội đều có chức năng, vị trí, thẩm quyền riêng. Các trung tâm bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên cũng vậy cũng có cho mình một chức năng, một vị trí riêng. Qua bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản nhất và cần thiết nhất về trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Tây Hòa – tỉnh Phú Yên.

Để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý, trình tự thủ tục cũng như các vấn đề khác có liên quan khi thực hiện tại trung tâm BHXH huyện này bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Luật Quang Huy để được hỗ trợ.


Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Tây Hòa – tỉnh Phú Yên

Trụ sở của trung tâm bảo hiểm huyện Tây Hòa – tỉnh Phú Yên được đặt tại địa chỉ: khu phố Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

 • Số điện thoại liên hệ: 0257 3559 813.
 • Email: vanphongbhxhnt@bhxhphuyen.gov.vn
Thông Tin Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Tây Hòa - Tỉnh Phú Yên
Thông Tin Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Tây Hòa – Tỉnh Phú Yên

Thời gian làm việc trung tâm bảo hiểm huyện Tây Hòa – tỉnh Phú Yên

Trung tâm bảo hiểm huyện Tây Hòa có thời gian hoạt động, làm việc theo giờ hành chính. Cụ thể:

 • Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ buổi sáng: 7h00 đến 11h30.
 • Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ buổi chiều: 13h30 đến 17h00.

Thời gian làm việc chỉ áp dụng từ thứ hai đến thứ sáu, trừ trường hợp nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.


Vị trí, chức năng của trung tâm bảo hiểm huyện Tây Hòa – tỉnh Phú Yên

Cũng giống như các trung tâm bảo hiểm xã hội khác trên cả nước, cơ quan trên cũng có các chức năng, nhiệm vụ sau đây:

 • Xây dựng kế hoạch phát triển BHXH huyện dài – ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch khi được phê duyệt.
 • Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, pháp luật về BHXH, BHYT theo phân cấp.
 • Tổ chức thu, chi trả các khoản đóng BHXH, BHYT đối với các tổ chức và cá nhân theo phân cấp; từ chối việc đóng hoặc chi trả nếu trái quy định.
 • Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản theo quy định.
 • Kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.
 • Đề xuất, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 • Quản lý và sử dụng công chức, viên chức, tài chính, tài sản của Bảo hiểm xã hội huyện.
Thông Tin Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Tây Hòa - Tỉnh Phú Yên
Thông Tin Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Tây Hòa – Tỉnh Phú Yên

Chế độ quản lý, chế độ việc làm và trách nhiệm của Giám đốc trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Tây Hòa – tỉnh Phú Yên

Chế độ quản lý

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Quyết định 969/QĐ-BHXH năm 2019 quy định về chế độ quản lý của giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Tây Hòa như sau:

Giám đốc và các Phó giám đốc do giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo quy trình bổ nhiệm và phân cấp quản lý cán bộ.

Số lượng Phó giám đốc không quá 2 người.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện quy định nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, viên chức.

Chế độ làm việc

Giám đốc làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ.

Ban hành Quy chế làm việc, chế độ thông tin theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội tỉnh và kiểm tra việc thực hiện quy chế đó.

Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền cho phó giám đốc giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của giám đốc.

Giám đốc phải chịu trách nhiệm về quyết định của phó giám đốc được phân công hoặc uỷ quyền giải quyết.

Thông Tin Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Tây Hòa - Tỉnh Phú Yên
Thông Tin Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Tây Hòa – Tỉnh Phú Yên

Trách nhiệm của Giám đốc bảo hiểm xã hội huyện Tây Hòa – tỉnh Phú Yên

Tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định này;

Quyết định các công việc thuộc phạm vi và thẩm quyền quản lý của Bảo hiểm xã hội huyện Tây Hòa và chịu trách nhiệm về các quyết định đó;

Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh;

Quyết định các biện pháp về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính;

Phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm;

Thực hiện các quy định của pháp luật, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định quản lý hành chính nhà nước của UBND huyện .


Trên đây là phần giải đáp của chúng tôi về vấn đề thông tin địa chỉ Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Tây Hòa – tỉnh Phú Yên. Nếu còn gì thắc mắc hay chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top