Thông Tin Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Lâm Thao – Tỉnh Phú Thọ

Thông Tin Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Lâm Thao - Tỉnh Phú Thọ

Bảo hiểm xã hội huyện Lâm Thao có chức năng điều hành, quản lý tương tự như các trung tâm bảo hiểm xã hội cấp huyện nằm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Với bài viết sau đây chúng tôi Luật Quang Huy sẽ tiến hành tìm hiểu rõ địa chỉ và các chức năng thẩm quyền của trung tâm bảo hiểm huyện Lâm Thao – tỉnh Phú Thọ.


Địa chỉ trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Lâm Thao – tỉnh Phú Thọ

Trụ sở của trung tâm bảo hiểm huyện Lâm Thao – tỉnh Phú Thọ được đặt tại địa chỉ: thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

 • Số điện thoại liên hệ: 0210 3825 786.
 • Email: vanphongbhxhnt@bhxhphutho.gov.vn

Thời gian làm việc trung tâm bảo hiểm huyện Lâm Thao – tỉnh Phú Thọ

Trung tâm bảo hiểm huyện Lâm Thao có thời gian hoạt động, làm việc theo giờ hành chính. Cụ thể:

 • Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ buổi sáng: 7h00 đến 11h30;
 • Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ buổi chiều: 13h30 đến 17h00.

Thời gian làm việc chỉ áp dụng từ thứ hai đến thứ sáu, trừ trường hợp nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

Thông Tin Địa Chỉ Trung Tâm Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Lâm Thao - Tỉnh Phú Thọ
Thông Tin Địa Chỉ Trung Tâm Bảo hiểm xã hội huyện Lâm Thao – Tỉnh Phú Thọ

Vị trí, chức năng của trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Lâm Thao – tỉnh Phú Thọ

Cũng giống như các trung tâm bảo hiểm xã hội khác trên cả nước, cơ quan trên cũng có các chức năng, nhiệm vụ sau đây:

 • Xây dựng kế hoạch phát triển BHXH huyện dài – ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch khi được phê duyệt.
 • Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, pháp luật về BHXH, BHYT theo phân cấp.
 • Tổ chức thu, chi trả các khoản đóng BHXH, BHYT đối với các tổ chức và cá nhân theo phân cấp; từ chối việc đóng hoặc chi trả nếu trái quy định.
 • Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản theo quy định.
 • Kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.
 • Đề xuất, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 • Quản lý và sử dụng công chức, viên chức, tài chính, tài sản của Bảo hiểm xã hội huyện Lâm Thao.

Chế độ quản lý, chế độ việc làm và trách nhiệm của Giám đốc trung tâm bảo hiểm huyện Lâm Thao – tỉnh Phú Thọ

Chế độ quản lý

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Quyết định 969/QĐ-BHXH năm 2019 quy định về chế độ quản lý của giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Lâm Thao như sau:

Giám đốc và các Phó giám đốc do giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo quy trình bổ nhiệm và phân cấp quản lý cán bộ.

Số lượng Phó giám đốc không quá 2 người.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Lâm Thao quy định nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, viên chức.

Trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Lâm Thao

Chế độ làm việc

Giám đốc làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ.

Ban hành Quy chế làm việc, chế độ thông tin theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội tỉnh và kiểm tra việc thực hiện quy chế đó.

Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền cho phó giám đốc giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của giám đốc.

Giám đốc phải chịu trách nhiệm về quyết định của phó giám đốc được phân công hoặc uỷ quyền giải quyết.


Trách nhiệm của Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Lâm Thao – tỉnh Phú Thọ

Tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định này;

Quyết định các công việc thuộc phạm vi và thẩm quyền quản lý của Bảo hiểm xã hội huyện Lâm Thao và chịu trách nhiệm về các quyết định đó;

Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh;

Quyết định các biện pháp về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính;

Phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm;

Thực hiện các quy định của pháp luật, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định quản lý hành chính nhà nước của UBND huyện .


Trên đây là phần giải đáp của chúng tôi về vấn đề thông tin địa chỉ trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Lâm Thao – tỉnh Phú Thọ. Nếu còn gì thắc mắc hay chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top