Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội thị xã Kinh Môn – tỉnh Hải Dương

Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội thị xã Kinh Môn – tỉnh Hải Dương

      Bảo hiểm xã hội thị xã Kinh Môn cũng được bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương trực tiếp chỉ đạo và quản lý tài chính vậy trung tâm bảo hiểm xã hội thị xã Kinh Môn có thẩm quyền gì? Trách nhiệm ra sao và có trụ sở đặt ở địa chỉ nào?

     Để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý, trình tự thủ tục cũng như các vấn đề khác có liên quan khi thực hiện tại Trung tâm Bảo hiểm xã hội TX Kinh Môn, bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Luật Quang Huy để được hỗ trợ.


Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội thị xã Kinh Môn – tỉnh Hải Dương

    Trung tâm bảo hiểm xã hội TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương có trụ sở đặt tại: Khu Kinh Hạ, thị Trấn Kinh Môn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

     Số điện thoại: 0220 3822 032


Thời gian làm việc trung tâm bảo hiểm xã hội TX Kinh Môn – tỉnh Hải Dương

      Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương được áp dụng theo quy định giờ hành chính như sau:

       Sáng từ: 8 giờ – 12 giờ; chiều 14 giờ – 17 giờ.

      Làm việc từ: Sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ Lễ, nghỉ Tết.


Vị trí và chức năng của trung tâm bảo hiểm xã hội TX Kinh Môn – tỉnh Hải Dương

      Bảo hiểm xã hội TX Kinh Môn là cơ quan nhà nước thuộc Chính phủ, có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

      Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnh tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn thị xã Kinh Môn.

      Chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnh Hải dương, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND thị xã Kinh Môn.


Thẩm quyền của trung tâm bảo hiểm xã hội thị xã Kinh Môn – tỉnh Hải Dương

      Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập danh sách tham gia bảo hiểm xã hội; đôn đốc, theo dõi việc thu nộp bảo hiểm xã hội của các đơn vị trên địa bàn TX Kinh Môn hoặc trực tiếp thu bảo hiểm xã hội theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương.

      Tiếp nhận kinh phí, danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương chuyển đến theo phân cấp. Theo dõi việc thay đổi địa chỉ, danh sách tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ trong quá trình chi trả;
      Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo với Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương xem xét, giải quyết.
      Quản lý các loại đối tượng khám chữa bệnh bắt buộc và tự nguyện theo quy định của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương trên địa bàn thị xã Kinh Môn; hướng dẫn đôn đốc các đơn vị thực hiện các thủ tục phục vụ cho việc khai thác phát hành hoặc gia hạn thẻ khám chữa bệnh theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương
      Thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh của người có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiếp nhận và hướng dẫn người bệnh trong quá trình đến khám chữa bệnh, giải quyết những vướng mắc và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội;
      Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn thị xã Kinh Môn.

      Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội thị xã Kinh Môn.


    Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm Bảo hiểm Xã hội thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 1900 6588 của Luật Quang Huy  để biết thêm thông tin chi tiết.

      Trân trọng./.


 

phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top