Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Sa Đéc – tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Sa Đéc – tỉnh Đồng Tháp
  • Hiện nay cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Sa Đéc có trụ sở đặt tại địa chỉ: số 8A đường Hồ Tùng Mậu, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
  • Số điện thoại: 0277 3771566
  • Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục liên quan đến vấn đề Bảo hiểm xã hội vui lòng liên hệ qua HOTLINE 19006588 để biết thêm thông tin chi tiết.

Trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Sa Đéc là cơ quan bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm quản lý, điều phối và rà soát các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội của các cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện thuộc địa bàn tỉnh. Vậy địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Sa Đéc được đặt trụ sở ở đâu? Có chức năng nhiệm vụ như thế nào? 

Để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý, trình tự thủ tục cũng như các vấn đề khác có liên quan khi thực hiện tại Trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Sa Đéc – tỉnh Đồng Tháp, bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Luật Quang Huy để được hỗ trợ.


Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Sa Đéc – tỉnh Đồng Tháp

Hiện nay cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Sa Đéc có trụ sở đặt tại địa chỉ: số 8A đường Hồ Tùng Mậu, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

  • Số điện thoại: 0277 3771566

Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Sa Đéc – tỉnh Đồng Tháp

Cơ quan trên có thời gian làm việc theo quy định giờ hành chính, hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Cụ thể:

  • Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h30
  • Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00

Lưu ý: cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Sa Đéc không làm việc vào ngày cuối tuần, các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của nhà nước.

Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Sa Đéc – tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Sa Đéc – tỉnh Đồng Tháp

Vị trí và chức năng của trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Sa Đéc – tỉnh Đồng Tháp

Bảo hiểm xã hội thành phố Sa Đéc có chức năng giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; quản lý các quỹ: BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố Sa Đéc theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định của pháp luật.
Bảo hiểm xã hội thành phố Sa Đéc chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Sa Đéc của Ủy ban nhân dân tỉnh
Bảo hiểm xã hội thành phố Sa Đéc có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở đặt tại thành phố Sa Đéc.

Bảo hiểm xã hội thành phố Sa Đéc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 99/QĐ-BHXH ngày 28/01/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


Thẩm quyền của trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Sa Đéc – tỉnh Đồng Tháp

Xây dựng, trình Tổng Giám đốc kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Sa Đéc.

Tổ chức thu, trả và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng quy định.

Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội huyện).


Trách nhiệm của Giám đốc trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Sa Đéc – tỉnh Đồng Tháp

Chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của pháp luật và của Ngành.

Tổ chức kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu hành chính, nghiệp vụ và hồ sơ đối tượng tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.


Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm bảo hiểm Xã hội thành phố Sa Đéc – tỉnh Đồng Tháp. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 1900 6588 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top