Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Điện Biên Phủ – tỉnh Điện Biên

Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Điện Biên Phủ – tỉnh Điện Biên

Hiện nay, hầu hết mọi người đều tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN. Chính vì vậy mà thực tế phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm cần phải đến trực tiếp trung tâm Bảo hiểm xã hội thành phố Điện Biên Phủ để giải quyết như: cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần, mua bảo hiểm xã hội tự nguyện…Tuy nhiên nhiều người lại gặp khó khăn trong việc xác định thông tin, địa chỉ của Bảo hiểm xã hội thành phố Điện Biên Phủ.

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về trung tâm bảo hiểm xã hội cụ thể là trung tâm Bảo hiểm xã hội thành phố Điện Biên Phủ – tỉnh Điện Biên. Để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý, trình tự thủ tục cũng như các vấn đề khác có liên quan khi thực hiện thủ tục tại trung tâm Bảo hiểm xã hội thành phố Điện Biên Phủ, bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Luật Quang Huy để được hỗ trợ.


Địa chỉ trung tâm Bảo hiểm xã hội thành phố Điện Biên Phủ – tỉnh Điện Biên

Địa chỉ trung tâm Bảo hiểm xã hội thành phố Điện Biên Phủ – tỉnh Điện Biên tại: 7 Tháng 5, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam

Số điện thoại: +84 215 3825 236


Thời gian làm việc của trung tâm Bảo hiểm xã hội thành phố Điện Biên Phủ – tỉnh Điện Biên

Thời gian làm việc của trung tâm Bảo hiểm xã hội thành phố Điện Biên Phủ được áp dụng theo quy định giờ hành chính như sau:

 • Buổi sáng từ: 8 giờ đến 12 giờ
 • Buổi chiều từ: 14 giờ đến 17 giờ

Làm việc từ: sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố Điện Biên Phủ – tỉnh Điện Biên
Địa chỉ trung tâm Bảo hiểm xã hội thành phố Điện Biên Phủ – tỉnh Điện Biên

Vị trí và chức năng của trung tâm Bảo hiểm xã hội thành phố Điện Biên Phủ – tỉnh Điện Biên

 • Bảo hiểm xã hội thành phố Điện Biên Phủ giúp Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tng Giám đc) tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi chung là theo quy định).
 • Bảo hiểm xã hội thành phố Điện Biên Phủ chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Bảo hiểm xã hội thành phố Điện Biên Phủ có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản và có trụ sở riêng.

Nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm Bảo hiểm xã hội thành phố Điện Biên Phủ – tỉnh Điện Biên

 • Xây dựng, trình Tng Giám đốc kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển Bảo hiểm xã hội thành phố Điện Biên Phủ, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.
 •  Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
 • Khai thác, đăng ký, quản lý các đi tượng tham gia và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của các tổ chức và cá nhân tham gia; từ chi việc đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo him thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định. Kiểm tra việc ký hợp đồng, việc đóng, trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động;
 • Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đại lý chi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định;
 • Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh; thực hiện cơ chế một cửa liên thông trongiải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
 • Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; từ chối chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định;
 •  Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật; kiểm tra, đánh giá việc chỉ định điều trị, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế cho người bệnh; kiểm tra, xác định chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế;
 • Tham gia phối hợp với Sở Y tế và đơn vị liên quan, chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn xây dựng nhu cầu, đồng thời thẩm định và tổng hợp nhu cầu về danh mục, số lượng thuốc; giám sát việc thực hiện kế hoạch thuốc đảm bảo cung ứng đủ thuốc theo danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc thuộc lĩnh vực bảo hiểm y tế do bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện theo quy định.
 • Tổ chức kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh và tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp luật;
 • Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; gửi kế hoạch thanh tra để báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra cấp tỉnh. Thanh tra đột xuất khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh hoặc khi được Tng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định;
 • Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.
 • Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác pháp chế và công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia trong thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là toàn bộ thông tin cơ bản của trung tâm Bảo hiểm xã hội thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top