Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Tràng Định – tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Tràng Định – tỉnh Lạng Sơn

      Giải quyết các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp luôn có ý nghĩa quan trong trong việc đảm bảo an sinh xã hội ở nước ta. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nơi trực tiếp giải quyết các chế độ này là Trung tâm bảo hiểm xã hội trên cả nước. Trong bài viết này, chúng tôi xin cung cấp thông tin về Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Tràng Định – tỉnh Lạng Sơn. Để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý, trình tự thủ tục cũng như các vấn đề khác có liên quan khi thực hiện tại Trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Tràng Định – tỉnh Lạng Sơn, bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Luật Quang Huy để được hỗ trợ.


Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Tràng Định – tỉnh Lạng Sơn

      Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Tràng Định được đặt trụ sở tại: Khu 2, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

      Số điện thoại liên hệ: 0205 3883 049

      Mã số thuế: 4900407638


Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Tràng Định – tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn có thời gian làm việc như sau:

  • Thời gian làm việc buổi sáng từ 7 giờ – 11 giờ
  • Thời gian làm việc buổi chiều từ 13 giờ 30 – 17 giờ

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (Không kể ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của pháp luật)


Vị trí, chức năng của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Tràng Định -tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn có vị trí, chức năng như sau:

      Bảo hiểm xã hội huyện Tràng Định là cơ quan nhà nước thuộc Chính phủ, có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

       Bảo hiểm xã hội huyện Tràng Định chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế; của Bộ Tài chính về chế độ tài chính đối với các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

       Bảo hiểm xã hội huyện Tràng Định chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnh, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND huyện Tràng Định.


Thẩm quyền của Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Tràng Định – tỉnh Lạng Sơn

      Cũng giống như các trung tâm bảo hiểm xã hội khác trên cả nước, Trung tâm BHXH huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cũng có thẩm quyền sau đây:

      Xây dựng, trình giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện Tràng Định dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

       Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo phân cấp.

        Tổ chức cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm theo phân cấp; tổ chức thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân theo phân cấp.

        Hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo phân cấp.

      Tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo phân cấp; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không đúng quy định.

        Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản theo phân cấp.

       Tổ chức ký hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp; giám sát thực, hiện hợp đồng và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, bảo vệ quyền lợi người có thẻ bảo hiểm y tế và chống lam dụng quỹ bảo hiểm y tế.

        Tổ chức ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân làm đại lý do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giới thiệu và bảo lãnh để thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở xã, phường, thị trấn theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

         Kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

         Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh; tổ chức bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo cơ chế ”một cửa”.

          Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ các đối tượng tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định; tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm.

         Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội ở huyện, với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

          Đề xuất, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

           Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ bảo hiểm, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu. Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

           Quản lý và sử dụng công chức, viên chức, tài chính, tài sản của BHXH huyện Tràng Định.

           Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định.


          Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan về Trung tâm BHXH huyện Tràng Định – tỉnh Lạng Sơn. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 1900 6588 của Luật Quang Huy  để biết thêm thông tin chi tiết.

           Trân trọng./.


 

phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top