Địa chỉ Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Thanh Thủy – tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Thanh Thủy – tỉnh Phú Thọ

Bảo hiểm xã hội là cơ quan được đặt tại mỗi huyện, thị trên địa bàn cả nước. Nhằm giảm gánh nặng cho các cơ quan cấp trên mà vẫn đảm bảo thực hiện tốt vai trò của Bảo hiểm xã hội, đồng thời vẫn đảm bảo được tính chất của Bảo hiểm xã hội. Trong bài viết này, Luật Quang Huy xin cung cấp một số thông tin của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ để giúp các độc giả hiểu rõ hơn về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm bảo hiểm xã hội cấp huyện nói chung và trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Thanh Thủy nói riêng.


Địa chỉ Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Thanh Thủy – tỉnh Phú Thọ

Trụ sở của Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Thanh Thủy được đặt tại địa chỉ: Thị trấn La Phù, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

 • Số điện thoại liên hệ: 0210 3877 140.

Thời gian làm việc của Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Thanh Thủy – tỉnh Phú Thọ

Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Thanh Thủy có thời gian làm việc và hoạt động theo quy định giờ hành chính. Cụ thể như sau:

 • Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30
 • Buổi chiều: từ 13h00 đến 17h00

Cơ quan làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ trường hợp nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

Địa chỉ Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Thanh Thủy – tỉnh Phú Thọ
Địa chỉ Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Thanh Thủy – tỉnh Phú Thọ

Vị trí và chức năng của Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Thanh Thủy – tỉnh Phú Thọ

 • Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 • Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập danh sách tham gia bảo hiểm xã hội; đôn đốc, theo dõi việc thu nộp bảo hiểm xã hội của các đơn vị trên địa bàn huyện Thanh Thủy hoặc trực tiếp thu bảo hiểm xã hội theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ.
 • Tiếp nhận kinh phí, danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ chuyển đến theo phân cấp. Theo dõi việc thay đổi địa chỉ, danh sách tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ trong quá trình chi trả.
 • Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo với Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ xem xét, giải quyết.
 • Quản lý các loại đối tượng khám chữa bệnh bắt buộc và tự nguyện theo quy định của Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ trên địa bàn phụ trách; hướng dẫn đôn đốc các đơn vị thực hiện các thủ tục phục vụ cho việc khai thác phát hành hoặc gia hạn thẻ khám chữa bệnh theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Thủy.
 • Thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh của người có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiếp nhận và hướng dẫn người bệnh trong quá trình đến khám chữa bệnh, giải quyết những vướng mắc và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội;
 • Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Thanh Thủy.
 • Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Thủy. Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Thanh Thủy.

Thẩm quyền của Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Thanh Thủy – tỉnh Phú Thọ

 • Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ tổ chức thực hiện và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội); quản lý đối tượng hưởng các chế độ: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 • Trung tâm do Giám đốc quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Giúp việc Giám đốc có các Phó Giám đốc. Giám đốc và các Phó Giám đốc do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật.
 • Giám đốc Trung tâm ban hành quy định về việc phân công nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Trung tâm, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định đó.
 • Giám đốc phân công hoặc ủy quyền cho Phó Giám đốc giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được giao. Giám đốc Trung tâm phải chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Giám đốc được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

Trên đây là phần giải đáp của chúng tôi về vấn đề địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Thanh Thủy – tỉnh Phú Thọ. Nếu còn gì thắc mắc hay chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top