Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Thanh Sơn – tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Thanh Sơn – tỉnh Phú Thọ

Sau đây tổng đài tư vấn Luật Quang Huy chúng tôi sẽ giới thiệu thông tin địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Thanh Sơn – tỉnh Phú Thọ.

Bảo hiểm xã hội là tổng thể các mối quan hệ kinh tế xã hội giữa người lao động và người sử dụng lao động, là sự bù đắp hoặc thay thế một phần thu nhập của người lao động khi họ gặp rủi ro về sức khỏe hay mất việc làm, mất thu nhập một cách đột ngột. Để đảm bảo được quyền lợi của mình, người lao động phải biết rõ về địa chỉ, vị trí, chức năng cũng như thẩm quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội.


Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Thanh Sơn – tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Sơn hiện nay được đặt ở: Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

 • Số điện thoại liên hệ: +84 210 3874 576

Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Thanh Sơn – tỉnh Phú Thọ

Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Thanh Sơn được áp dụng theo quy định giờ hành chính như sau:

 • Buổi sáng từ: 8 giờ đến 12 giờ
 • Buổi chiều từ: 14 giờ đến 17 giờ

Làm việc từ sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Thanh Sơn – tỉnh Phú Thọ
Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Thanh Sơn – tỉnh Phú Thọ

Vị trí và chức năng của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Thanh Sơn – tỉnh Phú Thọ

Cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Sơn là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ. Cơ quan này cũng thực hiện chức năng nhiệm vụ giống như các Trung tâm Bảo hiểm xã hội cấp huyện khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Cụ thể như sau:

 • Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
 • Giám đốc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế và quy định kinh phí hoạt động của Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Sơn; quyết định thành lập, giải thể Bảo hiểm xã hội huyện trong trường hợp có quyết định sáp nhập, chia tách đơn vị hành chính cấp huyện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Sơn; Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng các Tổ nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Sơn theo tiêu chuẩn chức danh và quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ do Giám đốc bhxh Thanh Sơn ban hành.

Thẩm quyền của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Thanh Sơn – tỉnh Phú Thọ

 • Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ phê duyệt và tổ chức thực hiện;
 • Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập danh sách tham gia bảo hiểm xã hội; đôn đốc, theo dõi việc thu nộp bảo hiểm xã hội của các đơn vị trên địa bàn huyện Thanh Sơn hoặc trực tiếp thu bảo hiểm xã hội theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ;
 • Tiếp nhận kinh phí, danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ chuyển đến theo phân cấp. Theo dõi việc thay đổi địa chỉ, danh sách tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ trong quá trình chi trả;
 • Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo với Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ xem xét, giải quyết.
 • Quản lý các loại đối tượng khám chữa bệnh bắt buộc và tự nguyện theo quy định của Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ trên địa bàn phụ trách; hướng dẫn đôn đốc các đơn vị thực hiện các thủ tục phục vụ cho việc khai thác phát hành hoặc gia hạn thẻ khám chữa bệnh theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ;
 • Thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh của người có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiếp nhận và hướng dẫn người bệnh trong quá trình đến khám chữa bệnh, giải quyết những vướng mắc và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội;
 • Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Thanh Sơn.
 • Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Sơn theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Sơn.

Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Thanh Sơn – tỉnh Phú Thọ. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top