Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Sơn Hà – tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Sơn Hà – tỉnh Quảng Ngãi

Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa sâu rộng về kinh tế, chính trị, xã hội và mang tính nhân văn sâu sắc. Mục tiêu của chính sách BHXH là phục vụ người lao động, vì cuộc sống người lao động. Nằm trong hệ thống cơ quan cơ quan bảo hiểm xã hội của tỉnh Quảng Ngãi nhằm thực hiện chính sách trên của Đảng và Nhà nước, trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Sơn Hà có trụ sở ở đâu? Vị trí, chức năng của cơ quan trên như thế nào?

Để giải đáp những thắc mắc nêu trên, Luật Quang Huy chúng tôi cung cấp đến bạn các thông tin về trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Sơn Hà – tỉnh Quảng Ngãi thông qua bài viết dưới đây.


Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Sơn Hà – tỉnh Quảng Ngãi

Hiện nay trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Sơn Hà có trụ sở tọa lạc ở địa chỉ: Thị trấn Di lăng, Huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

 • Số điện thoại liên hệ: 0255.3864313
 • Mã số thuế: 4300456143
 • Email: sonha-bhxh@quangngai.gov.vn

Trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý, nếu gặp vấn đề gì vướng mắc, bạn có thể liên lạc đến HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được hỗ trợ.


Thời gian làm việc trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Sơn Hà – tỉnh Quảng Ngãi

Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Sơn Hà là cơ quan Nhà nước nên sẽ làm việc theo giờ hành chính với thời gian cụ thể như sau:

 • Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày nghỉ lễ và ngày tết.
 • Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút
 • Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút
Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Sơn Hà – tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Sơn Hà – tỉnh Quảng Ngãi

Vị trí và chức năng của Trung tâm Bảo hiểm Xã hội huyện Sơn Hà – tỉnh Quảng Ngãi

Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Hà là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế; của Bộ Tài chính về chế độ tài chính đối với các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Cơ quan này thực hiện chức năng nhiệm vụ như sau:

 • Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện theo quy định.
 • Bảo hiểm xã hội huyện chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân huyện.

Cơ cấu tổ chức của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Sơn Hà – tỉnh Quảng Ngãi

Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Hà được thành lập không quá 05 Tổ nghiệp vụ. Tổng Giám đốc ban hành quy định riêng về tiêu chí thành lập tổ nghiệp vụ, số lượng tổ nghiệp vụ, cơ cấu viên chức quản lý tổ nghiệp vụ.

Tổ Nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Hà do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi quyết định thành lập sau khi được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Tổ Nghiệp vụ có chức năng giúp Giám đốc BHXH huyện Sơn Hà thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với từng lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Tổng Giám đốc.

Tổ Nghiệp vụ chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Hà.


Chế độ quản lý, chế độ làm việc trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Sơn Hà – tỉnh Quảng Ngãi

Chế độ quản lý

Bảo hiểm xã hội huyện do Giám đốc quản lý và điều hành; giúp Giám đốc có các Phó Giám đốc. Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, thuyên chuyn, khen thưởng và kỷ luật theo quy trình bổ nhiệm và phân cấp quản lý cán bộ.

Số lượng Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện không quá 03 người, cơ cu cụ thể từng đơn vị do Tổng Giám đốc phê duyệt.

Chế độ làm việc

Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện làm việc theo chế độ thủ trưng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; ban hành Quy chế làm việc, chế độ thông tin, báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế đó.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện phân công hoặc ủy quyền cho Phó Giám đốc giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc. Giám đốc chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Giám đốc được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.


Thẩm quyền của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Sơn Hà – tỉnh Quảng Ngãi

Hiện nay, cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Hà có thẩm quyền giải quyết các vấn đề sau đây:

 • Xây dựng, trình giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phát triển dài hạn, ngắn hạn của Bảo hiểm xã hội huyện và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.
 • Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT theo phân cấp.
 • Tổ chức cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người tham gia bảo hiểm theo phân cấp.
 • Tổ chức thu các khoản đóng BHXH, BHYT đối với các tổ chức và cá nhân theo phân cấp.
 • Hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT theo phân cấp.
 • Tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHYT theo phân cấp; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ BHXH, BHYT không đúng quy định.
 • Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản theo phân cấp.
 • Tổ chức ký hợp đồng với các cơ sở, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp; giám sát thực hiện hợp đồng và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, bảo vệ quyền lợi người có thẻ BHYT và chống lạm dụng quỹ BHYT.
 • Tổ chức ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân làm đại lý do UBND xã, phường thị trấn giới thiệu và bảo lãnh để thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT ở xã, phường, thị trấn theo chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH tỉnh.
 • Kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT đối với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, cơ sở khám chữa bệnh BHYT theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH tỉnh Quảng Ngãi; tổ chức bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết chế độ BHXH, BHXH theo cơ chế “một cửa” tại cơ quan BHXH huyện.
 • Thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ chức và cá nhân tham gia BHXH, BHYT.
 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội ở huyện, với các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.
 • Đề xuất, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện BHXH, BHYT.
 • Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin việc đóng, quyền được hưởng các chế độ bảo hiểm, thủ tục thực hiện BHXH, BHYT khi tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu. Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về trung tâm BHXH huyện Sơn Hà – tỉnh Quảng Ngãi. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật qua HOTLINE 1900 6588 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top