Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Quan Sơn – tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Quan Sơn – tỉnh Thanh Hóa

Qua bài viết này, Luật Quang Huy sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản nhất và cần thiết nhất về Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Quan Sơn – tỉnh Thanh Hóa.

Bảo hiểm xã hội huyện là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam nơi trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp,… Bất cứ người dân nào có thắc mắc đều có thể liên hệ với Bảo hiểm xã hội huyện để được hướng dẫn.


Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Quan Sơn – tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ của Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Quan Sơn – tỉnh Thanh Hóa đặt tại: Khu 3, thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.

 • Số điện thoại: 0373590081
Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Quan Sơn – tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Quan Sơn – tỉnh Thanh Hóa

Vị trí và chức năng của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Quan Sơn – tỉnh Thanh Hóa

Đây là một cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế; của Bộ Tài chính về chế độ tài chính đối với các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Cơ quan này thực hiện chức năng nhiệm vụ như sau:

 • Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện theo quy định.
 • Bảo hiểm xã hội huyện chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của Ủy ban nhân dân huyện.

Thẩm quyền của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Quan Sơn – tỉnh Thanh Hóa

Thầm quyền của Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Quan Sơn – tỉnh Thanh Hóa bao gồm:

 • Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa phê duyệt và tổ chức thực hiện;
 • Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập danh sách tham gia bảo hiểm xã hội; đôn đốc, theo dõi việc thu nộp bảo hiểm xã hội của các đơn vị trên địa bàn huyện Quan Sơn hoặc trực tiếp thu bảo hiểm xã hội theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa;
 • Tiếp nhận kinh phí, danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa chuyển đến theo phân cấp. Theo dõi việc thay đổi địa chỉ, danh sách tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ trong quá trình chi trả;
Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Quan Sơn – tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Quan Sơn – tỉnh Thanh Hóa
 • Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo với Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa xem xét, giải quyết.
 • Quản lý các loại đối tượng khám chữa bệnh bắt buộc và tự nguyện theo quy định của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa trên địa bàn phụ trách; hướng dẫn đôn đốc các đơn vị thực hiện các thủ tục phục vụ cho việc khai thác phát hành hoặc gia hạn thẻ khám chữa bệnh theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa;
 • Thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh của người có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiếp nhận và hướng dẫn người bệnh trong quá trình đến khám chữa bệnh, giải quyết những vướng mắc và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội;
 • Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Quan Sơn;
 • Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội huyện Quan Sơn.

Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Quan Sơn – tỉnh Thanh Hóa. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top