Địa chỉ Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên

Bảo hiểm xã hội huyện Kim Động cũng được bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên trực tiếp chỉ đạo và quản lý tài chính vậy trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Kim Động có thẩm quyền gì? trách nhiệm ra sao và có trụ sở đặt ở địa chỉ nào? Để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý, trình tự thủ tục cũng như các vấn đề khác có liên quan khi thực hiện tại Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên, bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Luật Quang Huy để được hỗ trợ.


Địa chỉ Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên

Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên có trụ sở đặt tại địa chỉ: xã Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

  • Số điện thoại liên hệ: (0221) 3811 511.

Thời gian làm việc của Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên

Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Kim Động có thời gian làm việc và hoạt động theo quy định của giờ hành chính nhà nước, cụ thể như sau:

  • Thời gian làm việc buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30
  • Thời gian làm việc buổi chiều: từ 13h00 đến 17h00

Lưu ý: cơ quan trên không làm việc vào thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước.

Địa chỉ Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên

Vị trí và chức năng của Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên

Bảo hiểm xã hội huyện Kim Động có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Kim Động, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND huyện Kim Động.

Bảo hiểm xã hội huyện Kim Động là cơ quan nhà nước thuộc BHXH tỉnh Hưng Yên, có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: BHXH, bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Trung tâm này chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về BHXH, BHTN; của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế; của Bộ Tài chính về chế độ tài chính đối với các quỹ BHXH, BHTN, BHYT.


Thẩm quyền của Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên

Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập danh sách tham gia bảo hiểm xã hội; đôn đốc, theo dõi việc thu nộp bảo hiểm xã hội của các đơn vị trên địa bàn huyện Kim Động hoặc trực tiếp thu bảo hiểm xã hội theo phân cấp của BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh Hưng Yên.

Tiếp nhận kinh phí, danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên chuyển đến theo phân cấp.

Theo dõi việc thay đổi địa chỉ, danh sách tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ trong quá trình chi trả;

Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo với Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét, giải quyết.

Quản lý các loại đối tượng khám chữa bệnh bắt buộc và tự nguyện theo quy định của Bảo hiểm xã hội tỉnh trên địa bàn phụ trách; hướng dẫn đôn đốc các đơn vị thực hiện các thủ tục phục vụ cho việc khai thác phát hành hoặc gia hạn thẻ khám chữa bệnh theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh của người có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiếp nhận và hướng dẫn người bệnh trong quá trình đến khám chữa bệnh, giải quyết những vướng mắc và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội;

Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Kim Động.

Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc BHXH huyện theo phân cấp của BHXH Việt Nam và BHXH huyện Kim Động.


Trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Quyết định 969/QĐ-BHXH năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xã hội địa phương thì trách nhiệm của Giám đốc BHXH huyện như sau:

  • Tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định này;
  • Quyết định các công việc thuộc phạm vi và thẩm quyền quản lý của Bảo hiểm xã hội huyện và chịu trách nhiệm về các quyết định đó;
  • Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh; Quyết định các biện pháp về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính;
  • Theo dõi và đánh giá viên chức; thực hiện cải cách hành chính gắn với tăng cường hậu kiểm; phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các biểu hiện tiêu cực khác trong viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội huyện và chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm.
  • Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện chịu trách nhiệm trước Giám đốc BHXH tỉnh và trước pháp luật khi tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
  • Thực hiện các quy định của pháp luật, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định quản lý hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện.

Trên đây là phần giải đáp của chúng tôi về vấn đề địa chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên. Nếu còn gì thắc mắc hay chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top