Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Gò Quao – tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Gò Quao – tỉnh Kiên Giang

Hiện nay nhu cầu tìm kiếm địa chỉ của trung tâm bảo hiểm xã hội của người lao động là rất lớn. Đặc biệt là trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Gò Quao- tỉnh Kiên Giang. Để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý, trình tự thủ tục cũng như các vấn đề khác có liên quan khi thực hiện tại trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Luật Quang Huy để được hỗ trợ.


Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Gò Quao – tỉnh Kiên Giang

Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Gò Quao – tỉnh Kiên Giang hiện nay có trụ sở được đặt tại địa chỉ : Thị trấn Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

Số điện thoại: 02973.824167 – 02972.216170.

Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Gò Quao – tỉnh Kiên Giang
Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Gò Quao – tỉnh Kiên Giang

Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Gò Quao – tỉnh Kiên Giang

Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Gò Quao có thời gian làm việc và hoạt động theo quy định giờ hành chính Nhà nước; cụ thể như sau:

 • Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30
 • Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00

Cơ quan trên làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ trường hợp nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước.


Vị trí và chức năng của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Gò Quao – tỉnh Kiên Giang

 • Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện Gò Quao dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.
 • Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
 • Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh, cụ thể:
 • Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;
 • Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân tham gia, từ chối việc đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định. Kiểm tra việc ký hợp đồng, việc đóng, trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động;
 • Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đại lý chi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định;
 • Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội huyện Gò Quao.
 

Chế độ quản lý và điều hành của Giám đốc Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Gò Quao – tỉnh Kiên Giang

 • Trung tâm do Giám đốc quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Giúp việc Giám đốc có các Phó Giám đốc. Giám đốc và các Phó Giám đốc do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật.
 • Giám đốc Trung tâm ban hành quy định về việc phân công nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Trung tâm, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định đó.
 • Giám đốc phân công hoặc ủy quyền cho Phó Giám đốc giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được giao. Giám đốc Trung tâm phải chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Giám đốc được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

Thẩm quyền của Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Gò Quao – tỉnh Kiên Giang

 • Ký kết, tổ chức thực hiện Giám định và thanh toán hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các bệnh viện tuyến Trung ương trực thuộc Bộ Y tế và một số bệnh viện trực thuộc Bộ, ngành trên địa bàn huyện Gò Quao.
 • Tổng hợp, thẩm định, thông báo đa tuyến cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang, thành phố trực thuộc Trung ương; tiếp nhận và giám định lại các trường hợp từ chối, điều chỉnh đa tuyến đi đến ngoại tỉnh.
 • Kiểm tra, giám định lại công tác giám định và thanh toán đa tuyến của Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang thành phố trực thuộc Trung ương. Tham gia đoàn kiểm tra công tác khám, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế.
 • Phối hợp với các Ban nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng dự toán chi phí khám, chữa bệnh theo nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 Điều này.
 • Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và tuyên truyền chế độ chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế.
 • Quản lý công chức, viên chức và tài sản của đơn vị huyện Gò Quao theo quy định hiện hành.
 • Thực hiện chế độ tài chính, thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định hiện hành.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về trung tâm BHXH huyện Gò Quao- tỉnh Kiên Giang. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top