Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Đồng Văn – tỉnh Hà Giang

Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Đồng Văn – tỉnh Hà Giang

Đồng Văn là một trong những huyện thuộc địa bàn tỉnh Hà Giang. Bảo hiểm xã hội huyện Đồng Văn cũng được bảo hiểm xã hội trực tiếp chỉ đạo và quản lý tài chính vậy trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Đồng Văn có thẩm quyền gì? trách nhiệm ra sao và có trụ sở đặt ở địa chỉ nào? Để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý, trình tự thủ tục cũng như các vấn đề khác có liên quan khi thực hiện tại Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Đồng Văn – tỉnh Hà Giang, bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Luật Quang Huy để được hỗ trợ.


Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Đồng Văn – tỉnh Hà Giang

Cơ quan bảo hiểm xã hội của huyện Đồng Văn – tỉnh Hà Giang hiện nay có trụ sở đặt tại địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

  • Số điện thoại liên hệ: 0219 3856 150.
  • Email: dongvan@hagiang.vss.gov.vn
Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Đồng Văn – tỉnh Hà Giang
Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Đồng Văn – tỉnh Hà Giang

Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Đồng Văn – tỉnh Hà Giang

Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Đồng Văn có thời gian làm việc theo quy định giờ hành chính. Cụ thể như sau:

  • Thời gian làm việc buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30
  • Thời gian làm việc buổi chiều: từ 13h đến 17h00

Lưu ý : cơ quan trên không làm việc vào ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tế theo quy định của Nhà nước.


Vị trí và chức năng của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Đồng Văn – tỉnh Hà Giang

Cũng giống như các trung tâm bảo hiểm xã hội khác trên cả nước, Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cũng có các chức năng, nhiệm vụ sau đây:

Xây dựng, trình giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, pháp luật về BHXH, BHYT.

Tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo phân cấp; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ BHXH, BHYT không đúng quy định.

Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản theo phân cấp.

Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Tổ chức bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết chế độ BHXH, BHYT theo cơ chế ”một cửa” tại cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện.


Chế độ quản lí và chế độ việc làm của Giám đốc trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Đồng Văn – tỉnh Hà Giang

Chế độ quản lý

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Quyết định 969/QĐ-BHXH năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xã hội địa phương quy định về chế độ quản lý của giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện như sau:

Bảo hiểm xã hội huyện do giám đốc quản lý, điều hành. Giúp giám đốc có các phó giám đốc.

Giám đốc và các phó giám đốc do giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo quy trình bổ nhiệm và phân cấp quản lý cán bộ.

Số lượng phó giám đốc không quá 2 người.

Bảo hiểm xã hội huyện không có cơ cấu tổ chức trực thuộc. Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện quy định nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, viên chức.

Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Đồng Văn – tỉnh Hà Giang
Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Đồng Văn – tỉnh Hà Giang

Chế độ làm việc

Giám đốc làm việc theo chế độ thủ trưởng; bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ;

Ban hành Quy chế làm việc, chế độ thông tin, báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế đó.

Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền cho phó giám đốc giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của giám đốc.

Giám đốc phải chịu trách nhiệm về quyết định của phó giám đốc được phân công hoặc uỷ quyền giải quyết.


Thẩm quyền của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Đồng Văn – tỉnh Hà Giang

Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập danh sách tham gia bảo hiểm xã hội; đôn đốc, theo dõi việc thu nộp bảo hiểm xã hội của các đơn vị trên địa bàn huyện Đồng Văn.

Tiếp nhận kinh phí, danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội do BHXH tỉnh Hà Giang. chuyển đến theo phân cấp. Theo dõi việc thay đổi địa chỉ, danh sách tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ trong quá trình chi trả;

Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo với Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang. xem xét, giải quyết.

Quản lý các loại đối tượng khám chữa bệnh bắt buộc và tự nguyện theo quy định của Bảo hiểm xã hội huyện Đồng Văn.

Thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh của người có sổ BHXH, thẻ BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh.


Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Đồng Văn – tỉnh Hà Giang. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 1900 6588 của Luật Quang Huy  để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top