Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Định Quán – tỉnh Đồng Nai

Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Định Quán – tỉnh Đồng Nai

Cơ quan Bảo hiểm xã hội mỗi cấp đều có nhiệm vụ khác nhau để quản lý việc thu chi BHXH, BHYT ở các địa phương theo đúng địa lý khu vực mình phụ trách. Do đó trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Định Quán cũng có chức năng quản lý tương đương với các cơ quan BHXH cấp huyện khác.

Dựa theo quy định pháp luật thì trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Định Quán sẽ chịu trách nhiệm và thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan BHXH tỉnh Đồng Nai ban hành tại địa bàn huyện để giúp đỡ trong việc giải quyết các vấn đề của người dân thắc mắc trong lĩnh vực BHXH. Để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý, trình tự thủ tục cũng như các vấn đề khác có liên quan khi thực hiện tại cơ quan trên, bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Luật Quang Huy để được hỗ trợ.


Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Định Quán – tỉnh Đồng Nai

Trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai có trụ sở tại địa chỉ: 3 Tháng 2, TT. Định Quán, Định Quán, Đồng Nai, Việt Nam

  • Điện thoại: +84 97 649 46 28
  • Mã số thuế: 3601897679

Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Định Quán – tỉnh Đồng Nai

Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai được áp dụng theo quy định giờ hành chính như sau:

  • Thời gian làm việc trong buổi sáng từ: 8 giờ đến 12 giờ
  • Thời gian làm việc trong buổi chiều từ: 14 giờ đến 17 giờ
  • Cơ quan trên làm việc từ: sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Định Quán – tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Định Quán – tỉnh Đồng Nai

Vị trí và chức năng của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Định Quán – tỉnh Đồng Nai

Bảo hiểm xã hội huyện Định Quán có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Định Quán, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND huyện Định Quán và có chức năng:

Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý tài chính bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Định Quán.

Chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnh Đồng Nai, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND huyện Định Quán.


Thẩm quyền của trung tâm bảo hiểm Xã hội huyện Định Quán – tỉnh Đồng Nai

Cũng giống như các cơ quan bảo hiểm xã hội khác, trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai có thẩm quyền:

Tổ chức thực hiện thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với các đối tượng được phân cấp thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Định Quán

Tổ chức thực hiện kiểm tra các nội dung do người tham gia, đơn vị đã kê khai, kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp kê khai không đúng.

Tổng hợp, báo cáo thu BHXH, BHYT, BHTN và tiền lãi chậm đóng; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT hằng quý, năm theo quy định.

Lưu trữ hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN; hồ sơ truy thu BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng BHXH theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Phân công nhiệm vụ, quy định mối quan hệ phối hợp của các tổ nghiệp vụ và công chức, viên chức để thực hiện quy trình, quy định thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Không được phân công, phân cấp trái với quy định này.


Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top