Địa chỉ của Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Lai Vung – tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ của Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Lai Vung – tỉnh Đồng Tháp

Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa sâu rộng về kinh tế, chính trị, xã hội và mang tính nhân văn sâu sắc. Mục tiêu của chính sách BHXH là phục vụ người lao động, vì cuộc sống người lao động. Nằm trong hệ thống cơ quan cơ quan bảo hiểm xã hội của tỉnh Đồng Tháp nhằm thực hiện chính sách trên của Đảng và Nhà nước, trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Lai Vung có trụ sở ở đâu? Vị trí, chức năng của cơ quan trên như thế nào?

Để giải đáp những thắc mắc nêu trên, Luật Quang Huy chúng tôi cung cấp đến bạn các thông tin về Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Lai Vung – tỉnh Đồng Tháp thông qua bài viết dưới đây.


Địa chỉ của Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Lai Vung – tỉnh Đồng Tháp

Trụ sở của cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Lai Vung – tỉnh Đồng Tháp được đặt tại địa chỉ: Quốc lộ 80, Khóm 1, TT. Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

 • Số điện thoại liên hệ: +84 277 3650 223.

Thời gian làm việc tại Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Lai Vung – tỉnh Đồng Tháp

Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Lai Vung làm việc theo giờ hành chính. Cụ thể:

 • Buổi sáng làm việc: từ 8 giờ đến 12 giờ;
 • Buổi chiều làm việc từ: từ 14 giờ đến 17 giờ;

Lưu ý: Cơ quan trên không làm việc vào thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước.

Địa chỉ của Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Lai Vung – tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ của Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Lai Vung – tỉnh Đồng Tháp

Vị trí và chức năng của Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Lai Vung – tỉnh Đồng Tháp

Cũng giống như các trung tâm bảo hiểm xã hội khác trên cả nước, Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Lai Vung cũng có các chức năng, nhiệm vụ sau đây:

 • Xây dựng, trình giám đốc BHXH tỉnh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện Lai Vung dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.
 • Tổ chức thực hiện công tác thông tin, phổ biến các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT; tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT theo phân cấp.
 • Tổ chức cấp sổ, thu và chi trả bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm theo phân cấp.
 • Tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo phân cấp; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không đúng quy định.
 • Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản theo phân cấp.
 • Tổ chức ký hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp; giám sát thực, hiện hợp đồng và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, bảo vệ quyền lợi người có thẻ bảo hiểm y tế và chống lam dụng quỹ bảo hiểm y tế.
 • Tổ chức ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân làm đại lý do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giới thiệu và bảo lãnh để thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở xã, phường, thị trấn theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh.
 • Kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội ở huyện, với các tổ chúc, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Chế độ quản lý và chế độ làm việc của Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Lai Vung – tỉnh Đồng Tháp

Chế độ quản lý

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Quyết định 969/QĐ-BHXH năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xã hội địa phương quy định về chế độ quản lý của giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện như sau:

 • Bảo hiểm xã hội huyện do giám đốc quản lý, điều hành. Giúp giám đốc có các phó giám đốc. Giám đốc và các phó giám đốc do giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo quy trình bổ nhiệm và phân cấp quản lý cán bộ.
 • Số lượng phó giám đốc không quá 2 người.
 • Bảo hiểm xã hội huyện không có cơ cấu tổ chức trực thuộc. Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện quy định nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, viên chúc.

Chế độ việc làm

 • Giám đốc làm việc theo chế độ thủ trưởng; bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ; ban hành Quy chế làm việc, chế độ thông tin, báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế đó.
 •  Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền cho phó giám đốc giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của giám đốc. Giám đốc phải chịu trách nhiệm về quyết định của phó giám đốc được phân công hoặc uỷ quyền giải quyết.

Thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Lai Vung – tỉnh Đồng Tháp

Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập danh sách tham gia bảo hiểm xã hội; đôn đốc, theo dõi việc thu nộp bảo hiểm xã hội của các đơn vị trên địa bàn thị xã hoặc trực tiếp thu bảo hiểm xã hội theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp;

Tiếp nhận kinh phí, danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội tỉnh chuyển đến theo phân cấp. Theo dõi việc thay đổi địa chỉ, danh sách tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ trong quá trình chi trả;
Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo với Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét, giải quyết;
Quản lý các loại đối tượng khám chữa bệnh bắt buộc và tự nguyện theo quy định của Bảo hiểm xã hội tỉnh trên địa bàn phụ trách; hướng dẫn đôn đốc các đơn vị thực hiện các thủ tục phục vụ cho việc khai thác phát hành hoặc gia hạn thẻ khám chữa bệnh theo phân cấp của BHXH tỉnh;
Thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh của người có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiếp nhận và hướng dẫn người bệnh trong quá trình đến khám chữa bệnh, giải quyết những vướng mắc và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội;
Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội huyện Lai Vung.

Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc Bảo hiểm xã hội thị xã theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội huyện Lai Vung.


Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Lai Vung – Đồng Tháp. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến qua HOTLINE 1900 6588 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top