Chế độ bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài năm 2023

Sự mở cửa của nền kinh tế đã dẫn đến sự gia tăng ngày càng nhiều người nước ngoài đến Việt Nam để làm việc. Vậy doanh nghiệp cần phải đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài như thế nào? Dưới đây là một số lưu ý cho các doanh nghiệp khi tuyển dụng người lao động nước ngoài.

Nội dung

Quy định về Bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài

Chế độ bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được quy định trong Nghị định 143/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành vào ngày 15/10/2018 và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động nước ngoài. Trong đó, điều đáng chú ý nhất là các quyền đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ cho công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Chế độ bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài năm 2023
Chế độ bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài năm 2023

Các nội dung về đối tượng, mức đóng và thủ tục hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài tại Nghị định 143/2018/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

Điều kiện đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài

Theo Điều 2 của Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ, đối tượng áp dụng Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Điều kiện để người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam đóng bảo hiểm xã hội như sau:

  1. Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
  2. Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Tuy nhiên, trong trường hợp người lao động là công dân nước ngoài đáp ứng các điều kiện trên nhưng thuộc các trường hợp sau thì không bắt buộc phải đóng BHXH:

1 – Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 bao gồm:

  • NLĐ nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam.
  • NLĐ di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng.

2 – NLĐ đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

Khi tham gia BHXH bắt buộc, người lao động nước ngoài được hưởng đầy đủ mọi chế độ như người lao động Việt Nam, bao gồm: chế độ ốm đau; chế độ thai sản; chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ hưu trí và chế độ tử tuất.

Chế độ bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài năm 2023
Chế độ bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài năm 2023

Mức đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài

Quy định về mức đóng BHXH cho người nước ngoài tương tự như đối với người lao động Việt Nam. Theo đó, người sử dụng lao động và người lao động sẽ cùng đóng.

Mức đóng BHXH của người lao động

Theo Khoản 1, Điều 12, Nghị định 143/2018/NĐ-CP, từ ngày 1/1/2022, người lao động nước ngoài thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHXH và phải đóng 8% mức tiền lương tháng tính đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất hàng tháng.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 18, Quyết định 595/QĐ-BHXH, người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam cũng được xem là đối tượng tham gia BHYT bắt buộc. Do đó, người lao động nước ngoài còn phải trích đóng vào quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) lần lượt là 1,5% và 1% mức tiền lương tháng tính đóng BHXH.

Theo Điều 30 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, tiền lương để đóng BHXH cho người nước ngoài bao gồm mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung kèm theo. Tiền lương đóng BHXH tối đa bằng 20 lần lương cơ sở. Tiền lương đóng BHXH không bao gồm các khoản phúc lợi, chế độ thưởng theo Luật lao động.

Mức đóng BHXH của doanh nghiệp sử dụng người lao động

Theo Điều 13, Nghị định 143/2018/NĐ-CP, đơn vị sử dụng lao động hàng tháng phải trích đóng trên quỹ tiền lương tháng của người lao động như sau:

  • 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất (HT-TT) từ ngày 01/01/2022;
  • 3% vào quỹ ốm đau và thai sản (ÔĐ-TS);
  • 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN).

Đối với doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu có văn bản đề nghị giảm mức đóng và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì người sử dụng lao động chỉ phải đóng 0,3%.

Người lao động Người sử dụng lao dộng
BHXH BHYT BHTN BHXH BHYT BHTN
HT Ốm Đau-Thai Sản TNLĐ-BNN HT-TT Ốm Đau-Thai Sản TNLĐ-BNN
8% 1,5% 14% 3% 0,5% 3%
9,5% 20,5%
Tổng cộng 30%

Trong trường hợp người lao động không làm việc và không nhận tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, thì không phải đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính vào quyền hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Chế độ bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài năm 2023
Chế độ bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài năm 2023

Thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài

Thủ tục đóng BHXH cho công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam về cơ bản sử dụng một số biểu mẫu tương tự đối với lao động trong nước. Tuy nhiên, đơn vị và người lao động cần lưu ý một số quy định đặc biệt.

Thủ tục đối với đơn vị sử dụng lao động

Khi phát sinh lao động nước ngoài phải đóng BHXH, đơn vị cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

Mẫu TK3-TS: tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin ban hành theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH.

Mẫu D02-TS danh sách kê khai báo tăng lao động nước ngoài tham gia BHXH.

Thủ tục đối với người lao động

Người lao động là công dân nước ngoài khi tham gia đóng BHXH sử dụng mẫu TK1-TS kê khai và chỉ dùng khi chưa được cấp mã BHXH. Lưu ý, khi điền thông tin, các trường dữ liệu về họ tên, quốc gia, giới tính phải được ghi theo phiên âm quốc tế. Hồ sơ cá nhân đính kèm là bản đã được dịch sang tiếng Việt và có chứng thực hợp lệ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trên đây là những chia sẻ về chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được Luật Quang Huy chia sẻ và được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Do đó, doanh nghiệp sử dụng lao động cần tuân theo quy định về đối tượng, mức đóng, thủ tục… để thực hiện đóng BHXH bắt buộc cho người lao động là công dân nước ngoài.

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top