Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Thủy – Tỉnh Thanh Hóa

Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Thủy

Đến đầu tháng 9-2019, cả nước đã có: 85 triệu người tham gia Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm xã hội bắt buộc khoảng 14,83 triệu người; Bảo hiểm xã hội tự nguyện khoảng 449 nghìn người; Bảo hiểm thất nghiệp khoảng 13 triệu người. Có thể thấy số người tham gia bảo hiểm ngày càng gia tăng dẫn đến phát sinh nhiều vấn đề liên quan thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm cần phải đến trực tiếp trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Thủy để giải quyết.

Tuy nhiên nhiều người lại gặp khó khăn trong việc xác định thông tin, địa chỉ của những cơ quan BHXH này. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về Trung tâm Bảo hiểm xã hội, cụ thể là trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý, trình tự thủ tục cũng như các vấn đề khác có liên quan khi thực hiện tại cơ quan này, bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Luật Quang Huy để được hỗ trợ.


Địa chỉ Trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Thủy – tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Thủy: Thị trấn Cẩm Thuỷ, Huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá, Việt Nam

Số điện thoại: +84 237 3876 078


Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Thủy – tỉnh Thanh Hóa

Thời gian làm việc của trung tâm bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Thủy được áp dụng theo quy định giờ hành chính như sau:

Sáng từ: 8 giờ- 12 giờ; chiều 14 giờ – 17 giờ

Làm việc từ: Sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Thủy
Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Thủy

Vị trí và Chức năng của Trung tâm Bảo Hiểm Xã hội huyện Cẩm Thủy – tỉnh Thanh Hóa

Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Thủy là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa đặt tại huyện, có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện theo quy định pháp luật

Bảo hiểm xã hội huyện chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tnh và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của y ban nhân dân huyện.

Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Thủy có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.


Thẩm quyền của Trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Thủy – tỉnh Thanh Hóa

Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh, cụ thể: Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân tham gia. Từ chối việc đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định. Kiểm tra việc ký hp đồng lao động, đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động;

Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bảo him xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định; Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội huyện;

Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo him thất nghiệp, bảo hiểm y tế; từ chối chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định; Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện;

Qun lý, sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản của Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp; Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp.

Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.


Trên đây là toàn bộ thông tin cơ bản của Trung tâm Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục liên quan đến Bảo hiểm xã hội vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top