Trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố Cần Thơ

Trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố Cần Thơ
 

Người lao động thường lầm tưởng việc giải quyết trợ cấp thất nghiệp là của cơ quan bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, Luật Việc làm năm 2013 lại quy định về cơ quan có thẩm quyền giải quyết trợ cấp thất nghiệp là các trung tâm dịch vụ việc làm. Ngoài việc giải quyết bảo hiểm thất nghiệp, các trung tâm dịch vụ việc làm còn có nghĩa vụ còn nhiều chức năng, nhiệm vụ khác.

Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy của chúng tôi sẽ trình bày cho bạn về thông tin, địa chỉ và những thông tin cơ bản về Trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố Cần Thơ.


Cơ sở pháp lý

 • Nghị định số 196/2013/NĐ-CP Quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm.

Giới thiệu lịch sử hình thành về trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố Cần Thơ

Được Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ra quyết định thành lập ngày 20/11/1991 với tên gọi là Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm tỉnh Hậu Giang.

Ngày 01/01/1993, đổi tên thành Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm TP. Cần Thơ sau khi tỉnh Hậu Giang tách thành tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 17/6/1993, đổi tên thành Trung tâm Xúc tiến việc làm tỉnh Cần Thơ theo Quyết định số 1335/QĐ.UBT.93, ngày 17/6/1993 của UBND tỉnh Cần Thơ sau khi Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có Quyết định 146/LĐTBXH.QĐ, ngày 17/3/1993 về việc ban hành Quy chế hoạt động của trung tâm xúc tiến việc làm.

Ngày 30/8/1995, đổi tên thành Trung tâm Dạy nghề và Dịch vụ việc làm tỉnh Cần Thơ sau khi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ có Thông tư liên bộ số 01/LB-TT, ngày 11/01/1995 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy làm công tác Lao động-Thương binh và Xã hội ở địa phương.

Ngày 24/01/1998, thành lập lại thành Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cần Thơ theo Quyết định số 172/1998/QĐ.Ct.TCCB của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ sau khi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có Thông tư 08/LĐTBXH-TT, ngày 10/3/1997 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm theo Nghị định 72/CP, ngày 31/10/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm.

Ngày 09/01/2004, đổi tên thành Trung tâm Giới thiệu việc làm Cần Thơ khi Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2003/NĐ-CP, ngày 18/4/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm và khi tỉnh Cần Thơ tách thành thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang.

Ngày 03/6/2009, được Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ ra Quyết định số 1677/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.


Địa chỉ trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố Cần Thơ

Địa chỉ của Trung tâm dịch vụ việc làm Cần Thơ: Số 160 đường 30/4, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành Phố. Cần Thơ

Điện thoại: 0292.3832486, 0292.3838399.

Fax: 0292.3830249 – Email: ttdvvl@cantho.gov.vn.

Trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố Cần Thơ
Trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố Cần Thơ

Vị trí, chức năng của Trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố Cần Thơ

Trung tâm Dịch vụ việc làm Cần Thơ là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên; là tổ chức thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định thành lập và giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ trực tiếp quản lý.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Cần Thơ có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại.


Thời gian làm việc của Trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố Cần Thơ

 Hiện nay, Trung tâm dịch vụ việc làm Cần Thơ cụ thể như sau:

 • Thứ Hai: 07:00 – 17:00;
 • Thứ Ba: 07:00 – 17:00;
 • Thứ Tư: 07:00–17:00;
 • Thứ Năm: 07:00–17:00;
 • Thứ Sáu: 07:00–17:00
 • Thứ Bảy: Đóng cửa;
 • Chủ Nhật: Đóng cửa.
Trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố Cần Thơ
Trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố Cần Thơ

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố Cần Thơ

Tổ chức thu thập, xử lý, phân tích và cung ứng thông tin về cầu lao động, về cung lao động, về tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn hoạt động, của vùng và cả nước.

 Tư vấn cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng, về kỹ năng thi tuyển, về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong và ngoài nước; tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm; tư vấn về chính sách, pháp luật lao động và quan hệ lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

Vận hành Sàn Giao dịch việc làm Cần Thơ và các hoạt động giao dịch việc làm khác, đồng thời quản trị và phát triển Cổng thông tin việc làm Cần Thơ tại địa chỉ . Tổ chức tiếp nhận đăng ký và giới thiệu việc làm cho người tìm việc làm, cung ứng lao động theo yêu cầu của nhà tuyển dụng ở trong và ngoài nước.

Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp, xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định; đồng thời tổ chức thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức giới thiệu học nghề hay phối hợp tổ chức dạy nghề cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp; dự toán, tiếp nhận, thanh toán, quyết toán kinh phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp và tổ chức, quản lý đội ngũ viên chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Dạy nghề và kỹ năng lao động phụ trợ theo nhu cầu của người lao động; tập huấn kiến thức pháp luật lao động. Đào tạo nguồn ứng viên cho các nhà tuyển dụng trong và ngoài nước.

Quản lý các đơn vị trực thuộc Trung tâm và cơ sở liên kết, ủy thác hoạt động ngoài Trung tâm để thực hiện các nhiệm vụ công tác được phân công.

Quản lý và tổ chức các hoạt động về hành chính, văn phòng, bảo vệ tài sản công của đơn vị. Tiếp nhận, hạch toán kế toán và thanh, quyết toán kinh phí từ các nguồn của đơn vị và từ ngân sách nhà nước hỗ trợ cho đơn vị.

Thực hiện các dự án, đề án và biện pháp có liên quan đến mục tiêu giải quyết việc làm do Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phân công.

Trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố Cần Thơ
Trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố Cần Thơ

Cơ cấu tổ chức của trung tâm dịch vụ việc làm Cần Thơ

Hiện nay, ngoài ban Giám đốc, Trung tâm dịch vụ việc làm Cần Thơ còn có các phòng ban như sau:

 • Phòng Hành chính – Kế toán
 • Phòng Đào tạo
 • Phòng Bảo hiểm thất nghiệp
 • Phòng Tư vấn
 • Phòng Thông tin thị trường lao động

Cụ thể:


Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền, chức năng và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm dịch vụ việc làm Cần Thơ. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy  để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top