Thông tin địa chỉ trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh An Giang

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh An Giang

Người lao động thường lầm tưởng việc giải quyết trợ cấp thất nghiệp là của cơ quan bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, Luật Việc làm năm 2013 lại quy định về cơ quan có thẩm quyền giải quyết trợ cấp thất nghiệp là các trung tâm dịch vụ việc làm. Ngoài việc giải quyết bảo hiểm thất nghiệp, các trung tâm dịch vụ việc làm còn có nghĩa vụ còn nhiều chức năng, nhiệm vụ khác.

Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy của chúng tôi sẽ trình bày cho bạn về thông tin, địa chỉ và những thông tin cơ bản về Trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh An Giang.


Cơ sở pháp lý

 • Nghị định số 196/2013/NĐ-CP Quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm.

Giới thiệu chung về trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh An Giang

Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang. Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thực hiện chức năng dịch vụ việc làm, dạy nghề liên kết đào tạo, tổ chức thu thập, xử lý, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp theo qui định pháp luật; Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang có con dấu và tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước tỉnh An Giang.


Địa chỉ Trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh An Giang

Trụ sở chính đặt tại địa chỉ: số 77, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành Phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

Điện thoại: 02963.853.566;  Fax: 02963.856.700;

Website: www.vlangiang.vieclamvietnam.gov.vn;

Email: gtvlag@gmail.com.

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh An Giang
Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh An Giang

Thời gian làm việc của Trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh An Giang

Hiện nay, thời gian làm việc của Trung tâm dịch vụ việc làm An Giang được ghi nhận cụ thể như sau:

 • Thứ Hai: 07:00 – 17:00;
 • Thứ Ba: 07:00 – 17:00;
 • Thứ Tư: 07:00–17:00;
 • Thứ Năm: 07:00–17:00;
 • Thứ Sáu: 07:00–17:00
 • Thứ Bảy: Đóng cửa;
 • Chủ Nhật: Đóng cửa.

Chức năng và nhiệm vụ chính của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh An Giang

Hoạt động tư vấn, bao gồm:

 • Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;
 • Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;
 • Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm;
 • Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động;
 • Tổ chức tư vấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm cho người lao động;
 • Tư vấn hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

 • Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;
 • Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;
 • Tuyển lao động theo yêu cầu để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động;
 • Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngoài hoạt động trên, các trung tâm dịch vụ việc làm An Giang còn có các nhiệm vụ

 • Tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động và định kỳ mỗi tuần 01 phiên.
 • Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.
 • Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.
 • Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.
 • Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.
Trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh An Giang
Trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh An Giang

Cơ cấu, tổ chức Trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh An Giang

Ban giám đốc

Ban giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm hiện nay bao gồm:

 • Giám đốc: Phạm Văn Phước
 • Phó Giám đốc: Hồ Hoàng Tuấn

Các phòng chuyên môn

Phòng Tổ chức – Hành chính – Kế toán

Về Nhân sự:

 • Phó Trưởng phòng: Bà Khưu Thị Mỹ Tiến;
 • Kế toán trưởng: Bà Phan Dương Huệ Loan;
 • Điện thoại: 02963.955.496.

Về chức năng, nhiệm vụ:

Thứ nhất, về tổ chức – hành chính:

 • Giúp Giám đốc về công tác tổ chức, bộ máy, xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm, bố trí, tuyển dụng, đào tạo và thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức.
 • Thống kê số liệu, tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm đúng theo qui định. Giúp Giám đốc theo dõi và đôn đốc tiến độ thực hiện công việc đã chỉ đạo.
 • Quản lý cơ sở vật chất, bảo đảm cho bộ máy của Trung tâm hoạt động đạt hiệu quả như: sắp xếp nơi làm việc, trang bị phương tiện, văn phòng phẩm, tiếp tân, tổ chức bảo đảm cho hội họp, điều động phương tiện phục vụ yêu cầu công tác.
 • Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ cơ quan, bảo quản tài sản công, tổ chức phòng gian, bảo mật và phối hợp với các Phòng, quản lý giờ giấc làm việc.
 • Theo dõi sơ tổng kết và đề xuất khen thưởng cá nhân hoặc phòng ban có thành tích đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của Trung tâm.

Thứ hai, về tài chính – kế toán:

 • Giúp Ban Giám đốc hướng dẫn, điều hành, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đúng nguyên tắc tài chính, tiết kiệm. Phối hợp với các phòng, ban xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm bảo đảm cho hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ của Trung tâm.
 • Kiểm tra, giám sát các phòng, ban trong việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, đạt hiệu quả và tiết kiệm.
 • Thực hiện quyết toán và chịu trách nhiệm quyết toán các nguồn kinh phí Sự nghiệp và NSNN đúng thời gian, đúng nguyên tắc tài chính.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Phòng tư vấn – Hướng dẫn lao động

 Về Nhân sự:

 • Trưởng phòng: Ông Lê Văn Nam;
 • Điện thoại: 02963.957.759.

 Về chức năng, nhiệm vụ:

 • Tư vấn và giới thiệu việc làm cho người lao động.
 • Liên hệ với các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và các doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động.
 • Tổ chức khai thác thị trường lao động để tạo nguồn lao động cung ứng cho các doanh nghiệp.
 • Khai thác nguồn thu phí giới thiệu việc làm theo quy định của pháp luật.
 • Phối hợp với Phòng Đào tạo và Bảo hiểm thất nghiệp trong công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho các học viên đã qua đào tạo và lao động thất nghiệp đang tìm kiếm việc làm.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Phòng đào tạo – việc làm

Về Nhân sự:

 • Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hoàng Tú;
 • Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Dung;
 • Phó Trưởng phòng: Bà Đào Thị Thu Hồng;
 • Điện thoại: 02963.955.155 – 02963.853.566.

Về chức năng, nhiệm vụ:

 • Tổ chức và quản lý công tác đào tạo đúng theo quy định của nhà nước.
 • Tư vấn về học nghề cho người lao động.
 • Thực hiện công tác chiêu sinh, tổ chức các lớp dạy nghề tại Trung tâm hoặc liên kết với các cơ sở khác.
 • Thực hiện việc quản lý nội dung chương trình đào tạo, quản lý dạy và học nghề theo đúng các quy định của pháp luật.
 • Thực hiện việc quản lý học viên trong thời gian lên lớp; Quản lý tốt các trang thiết bị, dụng cụ, đồ nghề, phôi liệu dùng dạy học.
 • Khai thác dịch vụ đào tạo phù hợp với chức năng nhiệm vụ Trung tâm.
 • Giới thiệu việc làm giải quyết việc làm cho học viên đã qua đào tạo tại Trung tâm.
 • Phối hợp với các phòng thuộc Trung tâm thực hiện một số công việc khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.
Trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh An Giang
Trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh An Giang

Phòng Bảo hiểm thất nghiệp

Về Nhân sự:

 • Trưởng phòng: Ông Võ Quang Tân.
 • Phó Trưởng phòng: Đoàn Huỳnh Thị Lan Trinh.
 • Điện thoại: 02963.913.914.

Về chức năng, nhiệm vụ:

 • Tổ chức tiếp nhận đăng ký thất nghiệp, thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
 • Tổ chức triển khai công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.
 • Phối hợp với phòng Tư vấn giới thiệu việc làm tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp có nhu cầu tìm kiếm việc làm; tổ chức dạy nghề phù hợp cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
 • Lưu trữ hồ sơ của người lao động thất nghiệp theo quy định.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Phòng thông tin thị trường lao động

Về Nhân sự:

 • Trưởng phòng: Ông Lâm Trung Toàn;
 • Phó Trưởng phòng: Hồ Thị Kim Hồng;
 • Điện thoại: 02963.831.123.

Về chức năng, nhiệm vụ:

 • Tổ chức thu thập, xử lý, phân tích, dự báo và cung cấp thông tin thị trường lao động;
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các Phiên giao dịch việc làm của Sàn giao dịch việc làm;
 • Tổ chức kết nối dữ liệu cung – cầu lao động phục vụ cho công tác Tư vấn giới thiệu việc làm và đào tạo nghề.
 • Quản lý cơ sở dữ liệu thị trường lao động phần Cung – Cầu lao động.
 • Tổ chức thu thập, cập nhật thông tin biến động cở sở dữ liệu Cung – Cầu lao động hằng năm;
 • Quản trị và theo dõi Cổng thông tin điện tử việc làm Trung tâm tại địa chỉ: www.vlangiang.vieclamvietnam.gov.vn;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Các văn phòng đại diện

      Ngoài trụ sở chính, trung tâm dịch vụ việc làm còn có các văn phòng đại diện thực hiện các nhiệm vụ giống phòng Bảo hiểm thất nghiệp và các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao như sau:

 • Văn phòng đại diện thành phố Châu Đốc: Phụ trách chi nhánh là bà Đặng Thị Ngọc Bích;
 • Văn phòng đại diện Thị xã Tân Châu: Phụ trách văn phòng là bà Nguyễn Thị Ngọc Lợi;
 • Văn phòng đại diện huyện Chợ Mới: Phụ trách văn phòng là Nguyễn Thị Kim Anh;
 • Văn phòng đại diện huyện Tri Tôn: Phụ trách văn phòng là ông Nguyễn Hoàng Vũ.

      Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền, chức năng và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm dịch vụ việc làm An Giang. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy  để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top