Địa chỉ Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng

Bên cạnh việc giải quyết các chế độ liên quan tới bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thì các trung tâm dịch vụ việc làm còn được ví như một chiếc cầu nối hữu ích nhất để nhằm kết nối giữa nhà tuyển dụng với những người lao động đang tìm kiếm việc làm. Để từ đó đem tới cơ hội tìm đúng người đúng việc phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp cũng như người lao động. Hiện nay, mỗi tỉnh thành có ít nhất 01 trụ sở làm việc của trung tâm dịch vụ việc làm nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến người lao động.

Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản, cần thiết nhất về Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng.


Cơ sở pháp lý

 • Nghị định số 196/2013/NĐ-CP Quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm.

Giới thiệu về Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng

Năm 1989, trước yêu cầu giải quyết các chế độ, quyền lợi, việc làm của các doanh nghiệp và đối tượng lao động xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được nhanh chóng, thuận tiện và thiết thực. Ngày 19/8/1989, UNBD tỉnh Lâm Đồng ra quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ Lao động – Xã Hội tỉnh Lâm Đồng.

Sau nhiều lần đổi tên:

 • Trung tâm Đào tạo và Giới thiệu Việc làm tỉnh Lâm Đồng (Quyết định số 567/QĐ/UB-TC ngày 04/7/1991 của UBND tỉnh Lâm Đồng);
 •  Trung tâm Xúc tiến Việc làm Lâm Đồng (Quyết định số 421/QĐ/UB-TC ngày 02/4/1993 của UBND tỉnh Lâm Đồng);
 • Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng (Quyết định số 1353/QĐ/UB-TC ngày 15/9/1997 của UBND tỉnh Lâm Đồng);
 • Trung tâm Giới thiệu Việc làm Lâm Đồng (Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 29/1/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng);
 • Tên gọi hiện nay là TT Dịch vụ việc làm Lâm Đồng (Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng).

TT dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng, là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, một tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc, Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn, có trụ sở giao dịch.

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng
Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng có 01 trụ sở và 01 văn phòng đại diện.

Trụ sở chính của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng

 • Địa chỉ tại: số 172 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại: 0263.3822360 – Fax: 0263.3825805
 • Email: vieclamlamdong@gmail.com

Văn phòng đại diện tại Thành phố Bảo Lộc

 • Địa chỉ: Số 147 Phan Bội Châu – Phường 1 – Thành phố Bảo Lộc –  Tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại: (0263). 3864445 –  (0263). 3725556

Tổ chức bộ máy của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng 

Bộ máy tổ chức của TT dịch vụ việc làm Lâm Đồng gồm có:

Lãnh đạo Trung tâm: 01 Giám đốc.

Các phòng chuyên môn giúp việc:

 • Phòng Tư vấn Giới thiệu việc làm;
 • Phòng Thông tin thị trường lao động;
 • Phòng Bảo hiểm thất nghiệp;
 • Phòng Hành chính – Tổng hợp;
 • Văn phòng đại diện Bảo Lộc.

Giờ làm việc của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng

Hiện nay, giờ làm việc của TT dịch vụ việc làm Lâm Đồng như sau:

 • Thứ Hai: 08:00 đến 17:30;
 • Thứ Ba: 08:00 đến 17:30;
 • Thứ Tư: 08:00 đến 17:30;
 • Thứ Năm: 08:00 đến 17:30;
 • Thứ Sáu: 08:00 đến 17:30;
 • Thứ Bảy: Đóng cửa;
 • Chủ Nhật: Đóng cửa.

Trách nhiệm, quyền hạn của Trung tâm dịch vụ việc làm  tỉnh Lâm Đồng

Trách nhiệm của Trung tâm

 • Thực hiện đúng quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.
 • Xây dựng quy chế hoạt động của Trung tâm theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Hằng năm xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Thực hiện quyền lợi của công chức, viên chức và người lao động làm việc ở Trung tâm theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện đầy đủ hợp đồng đã giao kết, các cam kết với người lao động, người sử dụng lao động, người học nghề, người được tư vấn,giới thiệu việc làm.
 • Theo dõi tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu hoặc cung ứng trong thời gian người lao động thực hiện hợp đồng lao động mùa vụ, hợp đồng lao động theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Đối với hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên thì theo dõi trong thời gian 12 tháng.
 • Cung cấp thông tin thị trường lao động theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.
 • Phân tích, dự báo thị trường lao động phục vụ xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội.
 • Định kỳ 06 tháng và hằng năm, Trung tâm có trách nhiệm báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình hoạt động dịch vụ việc làm của Trung tâm theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng

Về quyền hạn

 • Ký kết hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 196/2013/NĐ-CP ngày ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm.
 • Khai thác thông tin về lao động, việc làm và dạy nghề.
 • Phát hành ấn phẩm và đăng tải bản tin về thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu hoặc cung ứng lao động.
 • Thu phí theo quy định của pháp luật về phí.
 • Tự chủ về tài chính theo quy định của pháp luật.
 • Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.
Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng
Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng

Trung tâm dịch vụ việc làm này có chức năng, nhiệm vụ như sau:

Hoạt động tư vấn của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng

 • Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học nghề phù hợp với khả năng và nguyện vọng.
 • Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước.
 • Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm.
 • Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động

 • Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động.
 • Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.
 • Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động.
 • Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngoài hoạt động trên, các Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng còn có các nhiệm vụ

 • Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.
 • Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.
 • Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.
 • Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.
 • Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.
 • Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
 • Ngoài ra Trung tâm dịch vụ việc làm còn thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Lao Động – TB&XH và UBND tỉnh giao.

Thành tựu đạt được của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng

Hơn 30 năm hình thành và phát triển, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng có vai trò quan trọng cho sự phát triển thị trường lao động trong tỉnh, là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động, là địa chỉ tin cậy tư vấn cho người lao động về việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động, là nơi thu thập và cung ứng các thông tin liên quan đến hoạt động và phát triển của thị trường lao động trong tỉnh.


Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền, chức năng và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy  để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.


 

 

 

 

phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top