Địa chỉ Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang

Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang

Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản, cần thiết nhất về Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang.

Trợ cấp thất nghiệp được coi là một nguồn hỗ trợ rất lớn cho người lao động khi họ chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa thể tìm được việc làm mới. Theo quy định, người lao động khi đáp ứng đủ điều kiện và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động sẽ nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm. 


Cơ sở pháp lý

 • Nghị định số 196/2013/NĐ-CP Quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm.

Quá  trình thành lập của Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang

Trung tâm dịch vụ việc làm ra đời trên cơ sở đổi tên từ Trung tâm Giới thiệu việc làm do pháp luật hiện hành quy định, Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang được Ủy Ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang ra quyết định thành lập số 1335/QĐ-UBND ngày 25 tháng 09 năm 2014 về việc thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang.

Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang, là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, một tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc, Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn, có trụ sở giao dịch.


Địa chỉ Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang

Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang có 01 trụ sở và 02 văn phòng đại diện.

Trụ sở chính của Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang

 • Địa chỉ: Số 09, đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
 • Điện thoại: 0293.870115; 0293.870116
 • Fax: 0293.870117
 • Email: vieclamhaugiang@gmail.com   

Văn phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Dịch vụ việc làm thị trấn Cái Tắc

 • Địa chỉ: 449, Quốc Lộ 1A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
 • Điện thoại: 0293 6261 222

Văn phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Dịch vụ việc làm thị xã Ngã Bảy

 • Địa chỉ: 60, đường 30/4, khu vực 2, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
 • Điện thoại: 02933 963 193
Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang
Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang

Tổ chức bộ máy của Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang

Bộ máy tổ chức của Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang gồm có:

Lãnh đạo Trung tâm: 01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc.

Các phòng chuyên môn giúp việc:

 • Phòng Thông tin thị trường lao động;
 • Phòng Bảo hiểm thất nghiệp;
 • Phòng Dịch vụ việc làm;
 • Văn phòng Bảo hiểm thất nghiệp – dịch vụ việc làm;
 • Phòng Đào tạo nghề;
 • Phòng Tổ chức – Hành chính.

Giờ làm việc của Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang

Hiện nay, giờ làm việc của Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang như sau:

 • Thứ Hai: 08:00 đến 17:00;
 • Thứ Ba: 08:00 đến 17:00;
 • Thứ Tư: 08:00 đến 17:00;
 • Thứ Sáu: 08:00 đến 17:00;
 • Thứ Bảy: Đóng cửa;
 • Chủ Nhật: Đóng cửa.
Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang
Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang

Trách nhiệm, quyền hạn của Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang

Trách nhiệm của Trung tâm

 • Thực hiện đúng quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.
 • Xây dựng quy chế hoạt động của Trung tâm theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Hằng năm xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Thực hiện quyền lợi của công chức, viên chức và người lao động làm việc ở Trung tâm theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện đầy đủ hợp đồng đã giao kết, các cam kết với người lao động, người sử dụng lao động, người học nghề, người được tư vấn,giới thiệu việc làm.
 • Cung cấp thông tin thị trường lao động theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.
 • Phân tích, dự báo thị trường lao động phục vụ xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội.
 • Định kỳ 06 tháng và hằng năm, Trung tâm có trách nhiệm báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình hoạt động dịch vụ việc làm của Trung tâm theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Về quyền hạn

 • Ký kết hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 196/2013/NĐ-CP ngày ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm.
 • Khai thác thông tin về lao động, việc làm và dạy nghề.
 • Phát hành ấn phẩm và đăng tải bản tin về thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu hoặc cung ứng lao động.
 • Thu phí theo quy định của pháp luật về phí.
 • Tự chủ về tài chính theo quy định của pháp luật.
 • Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang


Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang

Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Hậu Giang trực thuộc Sở Lao động – TB&XH, thực hiện chức năng nhiệm vụ và tổ chức hoạt động theo Nghị định số 19/NĐ-CP của chính phủ.

Hoạt động tư vấn của Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang

 • Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học nghề phù hợp với khả năng và nguyện vọng.
 • Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước.
 • Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm.
 • Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động

 • Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động.
 • Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.
 • Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động.
 • Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngoài hoạt động trên, các Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang còn có các nhiệm vụ

 • Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.
 • Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.
 • Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.
 • Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.
 • Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.
 • Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
 • Ngoài ra Trung tâm dịch vụ việc làm còn thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Lao Động – TB&XH và UBND tỉnh giao.

Trên đây là những thông tin cơ bản về địa chỉ liên hệ, thẩm quyền, chức năng và các thông tin liên quan đến dịch vụ Luật sư tư vấn về Trung tâm dịch vụ việc làm Hậu Giang. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện các thủ tục nêu trên vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy  để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.

phone-call

GỌI HOTLINE 19006588

Scroll to Top