Tâm lý học tội phạm

Trên cơ sở nghiên cứu một học thuyết giải thích về nguyên nhân của Tội phạm

Trên cơ sở nghiên cứu một học thuyết giải thích về nguyên nhân của Tội phạm

      Giải thích về nguyên nhân của tội phạm có rất nhiều các học thuyết khác nhau, quá trình ra đời và phát triển các học thuyết đó đánh dấu quá trình hình thành và ngày càng phát triển của tội phạm học. Mỗi học thuyết lại có cách tiếp cận riêng, giải …

Trên cơ sở nghiên cứu một học thuyết giải thích về nguyên nhân của Tội phạm Read More »

Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của Tâm lý học hành vi. Liên hệ với thực tiễn phòng ngừa tội phạm ở nước ta

Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của Tâm lý học hành vi

      Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của mỗi quốc gia, công tác phòng ngừa tội phạm luôn được ưu tiên hàng đầu bởi dẫu có phát hiện và xử lý tội phạm kịp thời thì hành vi đó cũng đã xảy ra và ít nhiều đã để lại những …

Phòng ngừa tội phạm từ quan điểm của Tâm lý học hành vi. Liên hệ với thực tiễn phòng ngừa tội phạm ở nước ta Read More »

Scroll to Top