Soạn thảo văn bản hành chính

Soạn thảo văn bản để Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo việc giữ gì an ninh trật tự tại Hội Lim, Xuân Mậu Tuất năm 2018

Soạn thảo văn bản để Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo việc giữ gì an ninh trật tự tại Hội Lim, Xuân Mậu Tuất năm 2018

      Văn bản hành chính thông dụng có vị trí và vai trò rất quan trọng, là phương tiện không thể thiếu trong các hoạt động tác nghiệp cụ thể của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, đơn vị kinh tế. Mục đích của việc ban hành …

Soạn thảo văn bản để Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo việc giữ gì an ninh trật tự tại Hội Lim, Xuân Mậu Tuất năm 2018 Read More »

Scroll to Top