Pháp luật phòng chống tham nhũng

Những điểm mới trong quy định của BLHS năm 2015 về các tội phạm tham nhũng

Những điểm mới trong quy định của BLHS năm 2015 về các tội phạm tham nhũng

      Tham nhũng gây thiệt hại nghiêm trọng đến các nguồn lực công, xâm hại đến hoạt động đúng đắn của bộ máy nhà nước, làm sai lệch công lý, công bằng xã hội, làm suy giảm niềm tin, cản trở các nỗ lực giảm nghèo và phát triển đất nước, xã hội. …

Những điểm mới trong quy định của BLHS năm 2015 về các tội phạm tham nhũng Read More »

Hãy sưu tầm hai vụ án hình sự xét xử về tội phạm tham nhũng gần đây và bình luận về vấn đề định tội danh trong vụ án đó

Hãy sưu tầm hai vụ án hình sự xét xử về tội phạm tham nhũng gần đây và bình luận về vấn đề định tội danh trong vụ án đó

      Bước vào thế 21, cả thế giới đang vận hành theo xu hướng: hòa bình, đối thoại, hội nhập và cùng phát triển. Các ranh giới ngăn cách về kinh tế, văn hóa, chính trị tôn giáo, sắc tộc thậm chí là ranh giới địa lý sẽ dần được xóa bỏ.   …

Hãy sưu tầm hai vụ án hình sự xét xử về tội phạm tham nhũng gần đây và bình luận về vấn đề định tội danh trong vụ án đó Read More »

Bình luận quy định về kê khai tài sản và xác minh kê khai tài sản theo quy định của luận Phòng chống tham nhũng

Bình luận quy định về kê khai tài sản và xác minh kê khai tài sản theo quy định của luận Phòng chống tham nhũng

     Tham nhũng là căn bệnh vô cùng nghiêm trọng ở nước ta hiện nay, nó gậy hậu quả vô cùng nghiêm trọng đến cả kinh tế, chính trị và xã hội của đất nước, cản trở sự phát triển của đất nước và làm cho đất nước khó khăn trong quá trình hội …

Bình luận quy định về kê khai tài sản và xác minh kê khai tài sản theo quy định của luận Phòng chống tham nhũng Read More »

Xu hướng phát triển của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội phạm về tham nhũng

Xu hướng phát triển của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội phạm về tham nhũng

      Hiện nay, tình hình tham nhũng ở nước ta đã ở mức nghiêm trọng, đáng báo động. Tham nhũng không chỉ xảy ra ở cấp Trung ương, ở những chương trình, dự án lớn mà còn xuất hiện nhiều trong các cấp chính quyền cơ sở – cơ quan tiếp xúc với …

Xu hướng phát triển của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội phạm về tham nhũng Read More »

Bất cập của luật phòng chống tham nhũng qua vụ án tham nhũng điển hình

Bất cập của luật phòng chống tham nhũng qua vụ án tham nhũng điển hình

Tham nhũng là một hiện tượng xã hội có tính lịch sử, là một biểu hiện của sự lợi dụng hay lạm dụng quyền lực nhà nước, vì vậy, nó gắn liền với quyền lực nhà nước và được thực hiện bởi chủ thể được nhà nước trao quyền. Ở các quốc gia khác nhau, …

Bất cập của luật phòng chống tham nhũng qua vụ án tham nhũng điển hình Read More »

Tội phạm theo khu vực địa lý, giới tính, lứa tuổi và phân tầng xã hội

Tội phạm theo khu vực địa lý, giới tính, lứa tuổi và phân tầng xã hội

Cùng với xu hướng phát triển chung của thế giới, là một nước đang phát triển, Việt Nam cũng gặp phải nhiều vấn đề thách thức trong quá trình hội nhập nhất là về kinh tế, khoa học-kĩ thuật và công nghệ. Bằng việc phát huy cao độ nguồn lực trong nước và sử dụng …

Tội phạm theo khu vực địa lý, giới tính, lứa tuổi và phân tầng xã hội Read More »

Scroll to Top