Pháp luật cộng đồng ASEAN

Phân tích vai trò của nguyên tắc đồng thuận trong ASEAN

Phân tích vai trò của nguyên tắc đồng thuận trong ASEAN

Hiện nay có ý kiến cho rằng: “Hiện nay nguyên tắc đồng thuận đang được ASEAN chứng minh rằng pháp luật cộng đồng ASEAN sử dụng để thông qua các quyết định của mình bên cạnh những ưu điểm, nguyên tắc đồng thuận cũng đã và đang bộc lộ rất nhiều hạn chế. Vì vậy, …

Phân tích vai trò của nguyên tắc đồng thuận trong ASEAN Read More »

Thông qua đặc điểm và hệ thống nguồn của pháp luật Cộng đồng ASEAN, chứng minh rằng pháp luật Cộng đồng ASEAN mang bản chất luật quốc tế

Thông qua đặc điểm và hệ thống nguồn của pháp luật Cộng đồng ASEAN, chứng minh rằng pháp luật Cộng đồng ASEAN mang bản chất luật quốc tế

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Association of South East Asian Nations, viết tắt là ASEAN) ra đời vào ngày 08 tháng 8 năm 1967 trên cơ sở Tuyên bố Bangkok. Đến nay, ASEAN đã phát triển thành một cộng đồng gồm mười thành viên, hướng tới mục tiêu đoàn kết tất cả …

Thông qua đặc điểm và hệ thống nguồn của pháp luật Cộng đồng ASEAN, chứng minh rằng pháp luật Cộng đồng ASEAN mang bản chất luật quốc tế Read More »

Việt Nam đã có những đóng góp như thế nào để xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN?

Việt Nam đã có những đóng góp như thế nào để xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN?

Sau hơn 23 năm tham gia ASEAN, Việt Nam đã tham gia sâu rộng, toàn diện vào tất cả các lĩnh vực hợp tác kinh tế, đồng thời có những đóng góp vô cùng quan trọng cho sự vươn lên ngày càng lớn mạnh của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) thời gian qua. Dưới …

Việt Nam đã có những đóng góp như thế nào để xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN? Read More »

Phân tích nội dung của Tuyên bố về cách ứng xử của các bên tại biển Đông (D.O.C) và đánh giá vai trò của D.O.C trong việc giải quyết căng thẳng trên biển Đông

Phân tích nội dung của Tuyên bố về cách ứng xử của các bên tại biển Đông (D.O.C) và đánh giá vai trò của D.O.C trong việc giải quyết căng thẳng trên biển Đông

Tuyên bố về cách ứng xử của các bên tại biển Đông (gọi tắt theo tiếng Anh là  DOC) được Ngoại trưởng các nước ASEAN và Trung Quốc ký ngày 4/11/2002 tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 8 tại Phnompenh (Campuchia). Đây là văn kiện chung đầu tiên giữa ASEAN và Trung Quốc, …

Phân tích nội dung của Tuyên bố về cách ứng xử của các bên tại biển Đông (D.O.C) và đánh giá vai trò của D.O.C trong việc giải quyết căng thẳng trên biển Đông Read More »

Cơ chế xóa bỏ các biện pháp phi thuế quan trong khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA)

Bình luận cơ chế xóa bỏ các biện pháp phi thuế quan trong khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA)

Theo cam kết của các nước ASEAN, Cộng đồng ASEAN sẽ phát triển dựa trên 3 trụ cột gồm kinh tế, chính trị và văn hoá xã hội. Trong đó, cộng đồng kinh tế sẽ phát triển theo xu hướng tạo thuận lợi nhất cho dòng luân chuyển hàng hoá, dịch vụ, đầu tư trong …

Cơ chế xóa bỏ các biện pháp phi thuế quan trong khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) Read More »

TAC không chỉ là bộ quy tắc điều chỉnh quan hệ giữa các nước Đông Nam Á mà còn là những nguyên tắc điều chỉnh quan hệ giữa các nước Đông Nam Á với các nước ngoài khu vực

Nguyên tắc điều chỉnh quan hệ giữa các nước đông nam á (TAC)

Hiện nay, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á đã trở thành cơ chế quan trọng điều phối các hoạt động của ASEAN với các đối tác, có vai trò ngày càng quan trọng của ASEAN, đồng thời cũng cho thấy, mong muốn mở rộng và tăng cường hợp tác với …

TAC không chỉ là bộ quy tắc điều chỉnh quan hệ giữa các nước Đông Nam Á mà còn là những nguyên tắc điều chỉnh quan hệ giữa các nước Đông Nam Á với các nước ngoài khu vực Read More »

Scroll to Top