Sự cần thiết phải ban hành Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam

Sự cần thiết phải ban hành Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng luôn là vấn đề quan trọng và được mọi quốc gia quan tâm. Việt Nam cũng không là ngoại lệ, Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một trong những nhiệm vụ của quản lý …

Sự cần thiết phải ban hành Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam Read More »