Lý luận nhà nước và pháp luật

Vai trò của pháp luật trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay

Vai trò của pháp luật trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay

      Thực phẩm là nguồn nuôi dưỡng sự sống chính của con người. Tuy nhiên, nó cũng có thể là mầm mống gây nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng của con người. Vì vậy, an toàn thực phẩm đã trở thành một vấn đề không hề xa lạ đối với mỗi …

Vai trò của pháp luật trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay Read More »

Vai trò của pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Vai trò của pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Vai trò của pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường “Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, dân tộc và nhân loại” . Vấn đề môi trường là vấn đề …

Vai trò của pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam Read More »

Các yếu tố ảnh hưởng đến nội dung của Pháp luật Việt Nam hiện nay

Các yếu tố ảnh hưởng đến nội dung của Pháp luật Việt Nam hiện nay

Trong sự phát triển tự nhiên của đời sống xã hội, bên cạnh những mối quan hệ cần thiết, có ích cho xã hội thì cũng luôn tồn tại những quan hệ không có ích, thậm chí có hai cho trật tự chung. Để duy trì ổn định, trật  tự xã hội đòi hỏi các …

Các yếu tố ảnh hưởng đến nội dung của Pháp luật Việt Nam hiện nay Read More »

Scroll to Top