Luật Tố tụng hình sự

Nguyên tắc “Thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” trong quy định của Bộ luật tố tụng năm 2015

Nguyên tắc “Thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” trong quy định của Bộ luật tố tụng năm 2015

      Tòa án nhân là cơ quan xét xử của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện quyền tư pháp. Vì vậy hoạt động xét xử của tòa án luôn mang tính quyền lực Nhà nước. Mỗi quyết định của Tòa án là ý chỉ của Nhà nước …

Nguyên tắc “Thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” trong quy định của Bộ luật tố tụng năm 2015 Read More »

Bảo đảm quyền bào chữa của bị can là người chưa đủ 18 tuổi trong tố tụng hình sự – so sánh với thủ tục thông thường

Bảo đảm quyền bào chữa của bị can là người chưa đủ 18 tuổi trong tố tụng hình sự – so sánh với thủ tục thông thường

      Bào chữa là một trong những nội dung cơ bản của tố tụng hình sự, đối trọng với chức năng buộc tội của cơ quan tiến hành tố tụng. Thông qua hành vi cụ thể, họ sử dụng các quyền luật định để làm sáng tỏ những tình tiết chứng minh cho …

Bảo đảm quyền bào chữa của bị can là người chưa đủ 18 tuổi trong tố tụng hình sự – so sánh với thủ tục thông thường Read More »

Quy định về xét xử theo thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự – so sánh với thủ tục thông thường

Quy định về xét xử theo thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự – so sánh với thủ tục thông thường

      Thủ tục rút gọn là một trong những thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự. Khi áp dụng thủ tuc rút gọn sẽ rút ngắn được đáng kể thời hạn điều tra, truy tố và xét xử nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu về xử lý tội phạm, góp …

Quy định về xét xử theo thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự – so sánh với thủ tục thông thường Read More »

Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về quyền và nghĩa vụ của người bị hại và việc hoàn thiện quy định này

Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về quyền và nghĩa vụ của người bị hại và việc hoàn thiện quy định này

        Tố tụng hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật, tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Nhiệm vụ của luật tố tụng …

Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về quyền và nghĩa vụ của người bị hại và việc hoàn thiện quy định này Read More »

Thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật

Thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật

      Xét xử là một trong những giai đoạn quan trọng, không thể thiếu trong toàn bộ quá trình tố tụng, giải quyết một vụ án hình sự trên thực tế. Sau khi hoàn tất các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, Viện kiểm sát chuyển hồ sơ vụ án và …

Thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật Read More »

Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về quyền và nghĩa vụ của người bào chữa và việc hoàn thiện quy định này

Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về quyền và nghĩa vụ của người bào chữa và việc hoàn thiện quy định này

      Quyền bào chữa là một phương tiện pháp lý cần thiết mà pháp luật tố tụng hình sự trao cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Tuy nhiên, trên thực tế hầu như không có người bị tạm giữ, …

Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về quyền và nghĩa vụ của người bào chữa và việc hoàn thiện quy định này Read More »

Quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 về tạm giam và việc hoàn thiện quy định này

Quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2003 về tạm giam

       Trong  bộ luật tố tụng hình sự các biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với bị can, bị cáo, người bị truy nã hoặc đối với người chưa bị khởi tố hình sự, nhằm mục đích ngăn chặn kịp thời những hành vi nguy hiểm cho xã hội, ngăn ngừa …

Quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 về tạm giam và việc hoàn thiện quy định này Read More »

Nguyên tắc “Tranh tụng trong xét xử được đảm bảo trong tố tụng hình sự”

Nguyên tắc “Tranh tụng trong xét xử được đảm bảo trong tố tụng hình sự”

Trong xu hướng xây dựng nền tư pháp hiện đại, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế thì việc bảo vệ tối đa quyền con người và quyền công dân luôn được đặc biệt chú trọng. Với tinh thần ấy, nhằm nâng cao chất lượng của quá trình tố tụng, xác định sự thật …

Nguyên tắc “Tranh tụng trong xét xử được đảm bảo trong tố tụng hình sự” Read More »

Nguyên tắc suy đoán vô tội của bộ luật tố tụng hình sự 2015

Nguyên tắc suy đoán vô tội của bộ luật tố tụng hình sự 2015

Việc đảm bảo các nguyên tắc trong BLTTHS  thì có thể giải quyết tích cực các vấn đề này trước hết nằm trong việc nhìn nhận lại tính chất và đặc trưng TTHS, cũng như sự hoàn chỉnh và đầy đủ của các quy định pháp luật mà trung tâm là pháp luật TTHS. Cuộc …

Nguyên tắc suy đoán vô tội của bộ luật tố tụng hình sự 2015 Read More »

Scroll to Top