Luật Tố tụng dân sự

Bổ sung yêu cầu của đương các sự ở tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm

Bổ sung yêu cầu của đương các sự ở tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm

      Đương sự trong vụ việc dân sự là người tham gia tố tụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình hoặc bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách do có quyền quyền, nghĩa vụ liên quan đến vụ …

Bổ sung yêu cầu của đương các sự ở tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm Read More »

Nguyên tắc bảo đảm chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và thực tiễn thực hiện

Nguyên tắc bảo đảm chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và thực tiễn thực hiện

      Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước, chất lượng hoạt động tư pháp không ngừng nâng lên, hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, tuy nhiên tình trạng án oan sai vẫn diễn ra ở nhiều nơi, đòi hỏi những biện pháp …

Nguyên tắc bảo đảm chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và thực tiễn thực hiện Read More »

Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này

Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này

      Ở Việt Nam, quyền con người, quyền công dân luôn được “công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”. Trong các quyền con người, quyền công dân được Hiến pháp ghi nhận, thì quyền về dân sự có ý nghĩa rất quan trọng. Nhà nước …

Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này Read More »

Phân tích, đánh giá những điểm mới của BLTTDS 2015 về khởi kiện vụ án dân sự

Đánh giá những điểm mới của BLTTDS 2015 về khởi kiện vụ án dân sự

Quyền dân sự là một quyền năng cơ bản mà pháp luật thừa nhận đối với các chủ thể trong giao lưu dân sự. Để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể, pháp luật có quy định những biện pháp bảo đảm quyền của chủ thể bằng những biện pháp hình sự, hành …

Phân tích, đánh giá những điểm mới của BLTTDS 2015 về khởi kiện vụ án dân sự Read More »

Quyền phản tố và thực hiện quyền phản tố của bị đơn trong tố tụng dân sự

Quyền phản tố và thực hiện quyền phản tố của bị đơn trong tố tụng dân sự

      Trong các quyền con người được Hiến pháp ghi nhận thì quyền công dân có ý nghĩa rất quan trọng. Theo đó, công dân được phép xử sự theo một cách nhất định hoặc được yêu cầu người khác thực hiện những hành vi nhất định để thoả mãn lợi ích của …

Quyền phản tố và thực hiện quyền phản tố của bị đơn trong tố tụng dân sự Read More »

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong tố tụng dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong tố tụng dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015

Đương sự là một khái niệm pháp lý đặc thù của lĩnh vực tố tụng dân sự nói riêng cũng như trong trong tố tụng nói chung. Trong vụ án dân sự, đương sự là một chủ thể quan trọng, không thể thiếu. Đương sự trong tố tụng dân sự bao gồm: nguyên đơn, bị …

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong tố tụng dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 Read More »

Phân tích các quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về nguồn chứng cứ

Phân tích các quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về nguồn chứng cứ

Việc nghiên cứu chứng cứ nói chung, nguồn chứng cứ nói riêng trong vụ việc dân sự có một ý nghĩa lớn không chỉ về mặt pháp lý, mà còn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất quan trọng. Tuy nhiên, về phương diện lập pháp tố tụng dân sự, khái niệm chứng …

Phân tích các quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về nguồn chứng cứ Read More »

Scroll to Top