Luật Tài chính

Phân tích quy định về thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân từ Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đến Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện nay để thấy sự hoàn thiện trong Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành đã bao quát được các thu nhập của cá nhân.

Phân tích quy định về thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân từ Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đến Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện nay để thấy sự hoàn thiện trong Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành đã bao quát được các thu nhập của cá nhân.

       Luật Thuế TNCN đã thay thế Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Đây là một đạo luật mới được ban hành tại Việt Nam và được áp dụng các quy định tiên tiến về phương pháp tính thuế, cơ chế quản lý thuế; chú trọng kiểm …

Phân tích quy định về thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân từ Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đến Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện nay để thấy sự hoàn thiện trong Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành đã bao quát được các thu nhập của cá nhân. Read More »

Nguyên tắc thăng bằng được hiểu như thế nào? Phân tích các quy định trong Luật NSNN 2015 để chứng minh nguyên tắc thăng bằng đã được thể hiện trong luật NSNN

Nguyên tắc thăng bằng được hiểu như thế nào? Phân tích các quy định trong Luật NSNN 2015 để chứng minh nguyên tắc thăng bằng đã được thể hiện trong luật NSNN

      Ngân sách nhà nước đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm an sinh xã hội góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững. Đặc biệt trong …

Nguyên tắc thăng bằng được hiểu như thế nào? Phân tích các quy định trong Luật NSNN 2015 để chứng minh nguyên tắc thăng bằng đã được thể hiện trong luật NSNN Read More »

Chứng minh thuế nhập khẩu vẫn giữ vai trò là công cụ để bảo hộ nền sản xuất trong nước và khuyến khích xuất khẩu

Chứng minh thuế nhập khẩu vẫn giữ vai trò là công cụ để bảo hộ nền sản xuất trong nước và khuyến khích xuất khẩu

     Thuế vừa là nguồn thu ngân sách chủ đạo của Nhà nước, vừa là công cụ mạnh mẽ để Nhà nước quản lý đất nước trên mọi lĩnh vực. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, một trong những loại thuế quan trọng tác động đến hoạt động thương mại quốc tế …

Chứng minh thuế nhập khẩu vẫn giữ vai trò là công cụ để bảo hộ nền sản xuất trong nước và khuyến khích xuất khẩu Read More »

Ý kiến cá nhân khi đánh giá quy định pháp luật về công khai ngân sách

Ý kiến cá nhân khi đánh giá quy định pháp luật về công khai ngân sách

      Ở nước ta, trước đây việc công khai tài chính được quy định ở một số văn bản pháp luật như Luật ngân sách nhà nước, Luật phòng, chống tham nhũng… Tuy nhiên, do chưa được hướng dẫn cụ thể, rõ ràng nên việc công khai ngân sách chưa được thực hiện …

Ý kiến cá nhân khi đánh giá quy định pháp luật về công khai ngân sách Read More »

Địa vị pháp lí của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và đề xuất giải pháp pháp lí

Địa vị pháp lí của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và đề xuất giải pháp pháp lí

      Cùng với sự phát triển lớn mạnh và nhanh chóng của thị trường bảo hiểm trong những năm gần đây, lực lượng trung gian bảo hiểm ở nước ta đã bắt đầu chuyển mình, thể hiện được vai trò quan trọng của họ trong chiến lược phân phối của các công ty …

Địa vị pháp lí của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và đề xuất giải pháp pháp lí Read More »

Phân tích những đặc trưng của thuế thu nhập cá nhân? Tại sao pháp luật thuế thu nhập cá nhân lại phân biệt việc đánh thuế giữa thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công với các khoản thu nhập khác chịu thuế? Tìm hiểu những thủ đoạn chủ yếu để một cá nhân gian lận thuế thu nhập cá nhân hiện nay và cho ví dụ thực tiễn để minh họa

Phân tích những đặc trưng của thuế thu nhập cá nhân?

      Như chúng ta biết thuế đã trở thành nguồn thu nhập chủ yếu của ngân sách quốc gia là công cụ điều tiết vĩ mô của nhà nước đối với nên kinh tế và xã hội. Bên cạnh đó, hệ thống thuế ở nước ta còn nhiều hạn chế,đặc biệt là thuế …

Phân tích những đặc trưng của thuế thu nhập cá nhân? Tại sao pháp luật thuế thu nhập cá nhân lại phân biệt việc đánh thuế giữa thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công với các khoản thu nhập khác chịu thuế? Tìm hiểu những thủ đoạn chủ yếu để một cá nhân gian lận thuế thu nhập cá nhân hiện nay và cho ví dụ thực tiễn để minh họa Read More »

Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt của năm 2014 và mối quan hệ với Luật sửa đổi bổ sung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2014

Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt của năm 2014 và mối quan hệ với Luật sửa đổi bổ sung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2014

      Cùng với sự thay đổi qua các thời kỳ lịch sử, đến năm 2008 Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật thuế tiêu thụ đặc biệt thay thế Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 1998 (sửa đổi, bổ sụng năm 2003 và năm 2005), tiếp đó là Luật sửa đổi, …

Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt của năm 2014 và mối quan hệ với Luật sửa đổi bổ sung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2014 Read More »

Vấn đề thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật thuế – thực trạng và những vấn đề cần hòan thiện ở Việt Nam hiện nay

Vấn đề thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật thuế – thực trạng và những vấn đề cần hòan thiện ở Việt Nam hiện nay

      Thuế là một trong những chính sách kinh tế quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Thuế là công cụ để Nhà nước điều tiết nền kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển, giải quyết …

Vấn đề thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật thuế – thực trạng và những vấn đề cần hòan thiện ở Việt Nam hiện nay Read More »

Nguyên tắc ngân sách thăng bằng được hiểu như thế nào? Chứng minh nguyên tắc ngân sách thăng bằng đã thể hiện trong nhiều điều khoản của Luật Ngân sách nhà nước bằng cách phân tích nội dung những điều khoản đó

Nguyên tắc ngân sách thăng bằng thể hiện thế nào trong Luật ngân sách nhà nước?

      Cân đối ngân sách nhà nước là vấn đề rất quan trọng và cần thiết để Nhà nước thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình. Nhưng để ngân sách nhà nước được giữ ở mức cân đối và ổn định thì không đơn giản, vì nó phụ thuộc vào …

Nguyên tắc ngân sách thăng bằng được hiểu như thế nào? Chứng minh nguyên tắc ngân sách thăng bằng đã thể hiện trong nhiều điều khoản của Luật Ngân sách nhà nước bằng cách phân tích nội dung những điều khoản đó Read More »

Scroll to Top