Kiểm soát đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng

Kiểm soát đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng

       Theo quy định của Luật ngân hàng Nhà nước 2010, hoạt động của Ngân hàng Nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền; bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm sự an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán …

Kiểm soát đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng Read More »