Bình luận về xu hướng phát triển của án lệ trong cấu trúc nguồn luật của một số hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil law

Bình luận về xu hướng phát triển của án lệ trong cấu trúc nguồn luật của một số hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil law

      Civil law và Common law là hai dòng họ pháp luật lớn nhất trên thế giới. Theo dòng thời gian, xu hướng hội tụ giữa hai dòng họ pháp luật này ngày càng mạnh mẽ hơn. Sự hội tụ về nguồn luật – sự thay đổi vị trí án lệ trong hệ …

Bình luận về xu hướng phát triển của án lệ trong cấu trúc nguồn luật của một số hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil law Read More »