Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

Trong một thế giới công nghệ thông tin ngày càng phát triển, xu hướng toàn cầu hóa, quốc tế hóa trở thành một tất yếu khách quan, mối quan hệ giữa các nền kinh tế ngày càng mật thiết và gắn bó, hoạt động giao lưu thương mại giữa các quốc gia ngày càng phát …

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay Read More »