Luật Lao động

Thủ tục giải quyết yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Thủ tục giải quyết yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công

     Đình công là một hiện tượng xã hội, xuất hiện từ khi có giai cấp vô sản, có quan hệ giai cấp đối kháng giữa công nhân với giai cấp tư sản. Đình công đã trở thành một vũ khí cực kỳ lợi hại của tập thể lao động làm thuê trong cuộc …

Thủ tục giải quyết yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công Read More »

Quy định về chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định pháp luật của người sử dụng lao động

Quy định về chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định pháp luật của người sử dụng lao động

      Bài 5: Công ty X là công ty 100% vốn nước ngoài chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Năm 2019, do làm ăn thua lỗ nên công ty gặp khó khăn về tài chính nên sang năm 2020 công ty muốn cắt giảm khoảng 30 lao động (thuộc 2 phân …

Quy định về chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định pháp luật của người sử dụng lao động Read More »

Phân tích quan hệ lao động giữa người lao động với người sử dụng lao động qua các cuộc đình công và tranh chấp lao động

Phân tích quan hệ lao động giữa người lao động với người sử dụng lao động qua các cuộc đình công và tranh chấp lao động

      Trong quan hệ lao động thực tế đã xảy ra rất nhiều cuộc đình công và  tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động. Những vấn đề này thường liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động. Để …

Phân tích quan hệ lao động giữa người lao động với người sử dụng lao động qua các cuộc đình công và tranh chấp lao động Read More »

Các trường hợp bồi thường thiệt hại về tài sản trong Luật Lao động và tranh chấp lao động khi tiến hành sa thải trái luật

Các trường hợp bồi thường thiệt hại về tài sản trong Luật Lao động và tranh chấp lao động khi tiến hành sa thải trái luật

       Thời gian qua, tình hình tranh chấp lao động đặc biệt là tranh chấp lao động mang tính cá nhân có diễn biến phức tạp và ngày càng gia tăng, kéo theo là sự ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tính ổn định của trật …

Các trường hợp bồi thường thiệt hại về tài sản trong Luật Lao động và tranh chấp lao động khi tiến hành sa thải trái luật Read More »

Chính sách tiền lương: thực trạng, vấn đề và yêu cầu đặt ra cho giai đoạn 2011 – 2015

Chính sách tiền lương: thực trạng, vấn đề và yêu cầu đặt ra cho giai đoạn 2011 – 2015

      Chính sách tiền lương là một trong những nội dung quan trọng của thể chế kinh tế thị trường. Do đó hoàn thiện chính sách tiền lương sẽ góp phần to lớn hoàn thiện thể chế kinh  tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta. Tuy nhiên, Chính sách tiền lương …

Chính sách tiền lương: thực trạng, vấn đề và yêu cầu đặt ra cho giai đoạn 2011 – 2015 Read More »

Phân tích nguyên tắc bảo vệ người lao động trong pháp luật lao động Việt Nam

Phân tích nguyên tắc bảo vệ người lao động trong pháp luật lao động Việt Nam

       Câu 1:Phân tích nguyên tắc bảo vệ người lao động trong pháp luật lao động Việt Nam?       Câu 2: T là kỹ sư điện, làm việc tại công ty M (100% vốn nước ngoài) đóng trên địa phận quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Trước khi ký hợp …

Phân tích nguyên tắc bảo vệ người lao động trong pháp luật lao động Việt Nam Read More »

Tính hợp pháp của quyết định kỷ luật công chức trong thực tiễn hiện nay

Tính hợp pháp của quyết định kỷ luật công chức trong thực tiễn hiện nay

      Hoạt động tư vấn pháp luật là một hoạt động đa dạng, phức tạp đòi hỏi một quá trình lao động trí óc. Hiện nay, có nhiều hoạt động tư vấn pháp luật khác nhau, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hành chính là một hoạt động phổ biến và rất …

Tính hợp pháp của quyết định kỷ luật công chức trong thực tiễn hiện nay Read More »

Phân tích các điều kiện để nội quy lao động có hiệu lực pháp luật

Phân tích các điều kiện để nội quy lao động có hiệu lực pháp luật

      Trong cuộc sống, con người tồn tại nhờ lao động sản xuất, do nhiều lý do khác nhau như yêu cầu, điều kiện của quá trình lao động, mục đích, lợi ích, thu nhập…mà con người luôn có nhu cầu tham gia vào các quan hệ lao động. Luật lao động bao …

Phân tích các điều kiện để nội quy lao động có hiệu lực pháp luật Read More »

Scroll to Top