Luật La Mã

Phân tích nội dung năng lực chủ thể của cá nhân trong Tư pháp La mã

Phân tích nội dung năng lực chủ thể của cá nhân trong Tư pháp La mã

Cùng với sự ra đời của Nhà nước La mã cổ đại, hệ thống pháp luật La mã cũng được hình thành và phát triển. Đây là hệ thống pháp luật hoàn chỉnh nhất của Nhà nước chiếm hữu nô lệ. Cùng với sự tan ra của xã hội nguyên thủy là sự xuất hiện …

Phân tích nội dung năng lực chủ thể của cá nhân trong Tư pháp La mã Xem thêm »

Phân tích bản chất của nghĩa vụ từ hợp đồng và nghĩa vụ như từ hợp đồng

Phân tích bản chất của nghĩa vụ từ hợp đồng và nghĩa vụ như từ hợp đồng

      Pháp luật là một trong những hiện tượng quan trọng nhất của kiến trúc thượng tầng. Cùng với sự phát triển của nhà nước, pháp luật ra đời và trở thành công cụ của giai cấp thống trị và pháp luật chi phối đến nhiều hoạt động của con người. Khi đánh …

Phân tích bản chất của nghĩa vụ từ hợp đồng và nghĩa vụ như từ hợp đồng Xem thêm »

phone-call

GỌI HỎI ĐÁP MIỄN PHÍ

Scroll to Top