Luật Đầu Tư

Phân tích đặc điểm của hợp đồng đối tác công tư theo pháp luật hiện hành của Việt Nam

Phân tích đặc điểm của hợp đồng đối tác công tư theo pháp luật hiện hành của Việt Nam

       Đề số 8: Phân tích đặc điểm của hợp đồng đối tác công tư theo pháp luật hiện hành của Việt Nam và sưu tầm một số ví dụ về đầu tư theo hình thức hợp đồng đối tác công tư ở VN. PPP Đầu tư theo hình thức đối tác công …

Phân tích đặc điểm của hợp đồng đối tác công tư theo pháp luật hiện hành của Việt Nam Read More »

Hãy tư vấn cho nhà đầu tư về hình thức đầu tư và thủ tục triển khai dự án đầu tư theo tình huống

Hãy tư vấn cho nhà đầu tư về hình thức đầu tư và thủ tục triển khai dự án đầu tư theo tình huống

       Đối với một nền kinh tế, hoạt động đầu tư có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nó không chỉ đóng vai trò trong quá trình tái sản xuất của xã hội mà còn tạo ra những cú hích cho sự phát triển của nền kinh tế ở những nước đang …

Hãy tư vấn cho nhà đầu tư về hình thức đầu tư và thủ tục triển khai dự án đầu tư theo tình huống Read More »

Scroll to Top