Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thực trạng pháp luật về trách nhiệm bảo hành của tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng ở Việt Nam

Thực trạng pháp luật về trách nhiệm bảo hành của tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng ở Việt Nam

       Tổ chức, cá nhân kinh doanh đang trở nên ngày càng phổ biến, là một bộ phận không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế. Họ là những người cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng đến tay người tiêu dùng. Pháp luật Việt Nam về bảo vệ …

Thực trạng pháp luật về trách nhiệm bảo hành của tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng ở Việt Nam Read More »

Cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2004

Cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2004

Cạnh tranh là vấn đề tất yếu trong cơ chế nền kinh tế thị trường. Một nền kinh tế thị trường không thể hoạt động nếu không có cạnh tranh. Khi chủ thể nào đó có những hành vi làm ảnh hưởng tới cạnh tranh gây ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế và người …

Cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2004 Read More »

Thực trạng pháp luật cạnh tranh Việt Nam về bán hàng đa cấp bất chính

Thực trạng pháp luật cạnh tranh Việt Nam về bán hàng đa cấp bất chính

      Như là một xu thế tất yếu của quá trình đổi mới nền kinh tế đất nước, cùng với việc hàng hóa nước ngoài tràn vào Việt Nam thì các phương thức bán hàng “phi truyền thống” rất mới lạ cũng nhanh chóng được du nhập vào nước ta. Bắt đầu xuất …

Thực trạng pháp luật cạnh tranh Việt Nam về bán hàng đa cấp bất chính Read More »

Scroll to Top