Luật An sinh xã hội

Chế độ an sinh xã hội cho người lao động khi bị tai nạn lao động suy giảm khả năng lao động lên đến 61%

Chế độ an sinh xã hội cho người lao động khi bị tai nạn lao động suy giảm khả năng lao động lên đến 61%

      Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường, an sinh xã hội trở nên rất quan trọng. Đây là hệ thống chính sách, sự bảo vệ của xã hội đối với tất cả các thành viên trong xã hội khi họ gặp khó khăn hoặc bị giảm, mất thu nhập, …

Chế độ an sinh xã hội cho người lao động khi bị tai nạn lao động suy giảm khả năng lao động lên đến 61% Read More »

Mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đống, thời gian đóng BHXH và có chia sẻ giữa những người tham gia BHXH

Mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đống, thời gian đóng BHXH và có chia sẻ giữa những người tham gia BHXH

      Câu 1: Phân tích nguyên tắc: Mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng BHXH và có chia sẻ giữa những người tham gia BHXH.       Câu 2: Chị N (sinh năm 1973) có chồng là thương binh. Chị N là giáo viên của trường …

Mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đống, thời gian đóng BHXH và có chia sẻ giữa những người tham gia BHXH Read More »

Vấn đề thất nghiệp – Lý thuyết và thực tiễn tại Việt Nam

Vấn đề thất nghiệp – Lý thuyết và thực tiễn tại Việt Nam

Trong những năm gần đây chúng ta đã đạt được một số thành tựu phát triển rực rỡ trên nhiều lĩnh vực về mặt kinh tế, chính trị, xã hội…. Tuy nhiên,đằng sau những thành tựu chúng ta đã đạt được, thì cũng có không ít vấn đề mà Đảng và nhà nước ta cần …

Vấn đề thất nghiệp – Lý thuyết và thực tiễn tại Việt Nam Read More »

Scroll to Top