Liên Minh Châu Âu

Bình luận hoạt động kiểm soát biên giới bên ngoài của Liên minh châu Âu

Bình luận hoạt động kiểm soát biên giới bên ngoài của Liên minh châu Âu

      Biên giới phía ngoài của không gian Schengen đóng vai trò chủ chốt trong việc đảm bảo cho sự hoạt động thông suốt của thị trường nội địa và khu vực của Liên minh châu Âu. Việc kiểm soát đường biên giới phía ngoài trên một cơ chế kiểm tra chung cùng …

Bình luận hoạt động kiểm soát biên giới bên ngoài của Liên minh châu Âu Read More »

So sánh cách thức thiết lập, thẩm quyền của Nghị viện Anh và Nghị viện Mỹ thời cận đại

So sánh cách thức thiết lập, thẩm quyền của Nghị viện Anh và Nghị viện Mỹ thời cận đại

Từ thế kỷ XV – XVII, ở phương Tây chế độ phong kiến lâm vào thời kỳ khủng hoảng ngày càng trầm trọng. Quan hệ kinh tế tư bản chủ nghĩa hình thành và phát triển. Giai cấp tư sản ra đời, là giai cấp tiến bộ, đại diện cho lực lượng sản xuất mới. …

So sánh cách thức thiết lập, thẩm quyền của Nghị viện Anh và Nghị viện Mỹ thời cận đại Read More »

Bình luận quan điểm cho rằng thủ tục thông thường trong ban hành văn bản thuộc nguồn luật tái sinh của Liên minh châu Âu

Bình luận quan điểm cho rằng thủ tục thông thường trong ban hành văn bản thuộc nguồn luật tái sinh của Liên minh châu Âu

Liên minh châu Âu (EU) là một liên minh khu vực thành công nhất hiện nay.  Sự thịnh vượng không thể lúc nào cũng kéo mãi, những thành công trong quá khứ không có nghĩa nó đúng với tương lai. Vậy tại sao EU lại xây dựng một liên minh thành công như vậy? Và …

Bình luận quan điểm cho rằng thủ tục thông thường trong ban hành văn bản thuộc nguồn luật tái sinh của Liên minh châu Âu Read More »

Bình luận sự thay đổi trong mô hình liên kết của Liên minh châu Âu từ hiệp ước Maastricht đến nay

Bình luận sự thay đổi trong mô hình liên kết của Liên minh châu Âu từ hiệp ước Maastricht đến nay

Liên minh châu Âu (EU) là một tổ chức liên kết, hội nhập thành công nhất trên thế giới. Là một liên minh kinh tế – chính trị bao gồm 28 thành viên thuộc châu Âu, được thành lập bởi Hiệp ước Maastricht năm 1992 dựa trên Cộng đồng châu Âu (EC). Hiệp ước Masstricht …

Bình luận sự thay đổi trong mô hình liên kết của Liên minh châu Âu từ hiệp ước Maastricht đến nay Read More »

Scroll to Top