Lịch sử nhà nước và pháp luật

So sách chế định hợp đồng của bộ luật Hammurabi và luật dân sự La Mã

So sách chế định hợp đồng của bộ luật Hammurabi và luật dân sự La Mã

      Ngay từ thời cổ đại, pháp luật đã trở thành một nét đẹp của nền văn minh cổ đại.  Có thể nói, Bộ luật Hammurabi và Luật dân sự La Mã là hai bộ luật toàn diện và tiến bộ nhất trong lịch sử pháp luật cổ đại. Cả hai bộ luật …

So sách chế định hợp đồng của bộ luật Hammurabi và luật dân sự La Mã Read More »

Một số vấn đề về quyền của người phụ nữ trong pháp luật phong kiến Việt Nam

Một số vấn đề về quyền của người phụ nữ trong pháp luật phong kiến Việt Nam

      Ảnh hưởng của yếu tố truyền thống, tư tưởng nặng nề của nho nho giáo, pháp luật Việt Nam thời phong kiến mặc dù đã ghi nhận đảm bảo quyền của người phụ nữ trong các quan hệ xã hội đặc biệt là lĩnh vực hôn nhân để đảm bảo quyền bình …

Một số vấn đề về quyền của người phụ nữ trong pháp luật phong kiến Việt Nam Read More »

Phân tích đặc thù trong quá trình ra đời nhà nước Văn Lang – Âu Lạc

Phân tích đặc thù trong quá trình ra đời nhà nước Văn Lang – Âu Lạc

       Sự ra đời của Nhà Nước là kết quả của một quá trình lịch sử lâu dài, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của xã hội loài người. Nhà nước xuất hiện trong điều kiện là sức sản xuất phát triển đến đỉnh cao xuất hiện sự phân hóa xã hội, …

Phân tích đặc thù trong quá trình ra đời nhà nước Văn Lang – Âu Lạc Read More »

Scroll to Top